PERSBERICHT/OPEN BRIEF

Het bestuur van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) is zeer bezorgd over het uitrollen van 5G.
Volgens onze gegevens zijn de gezondheidsrisico’s nog onvoldoende onderzocht en in kaart gebracht door
onafhankelijke wetenschappers.

Op 25 mei 2020 zal er uitspraak worden gedaan over het kort geding dat Stichting Stop5GNL heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat waarin zij beroep doen op de toepassing van het voorzorgsprincipe.
Er wordt gevraagd om goed onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid bij het gebruik van 5G.
In onze artsenpraktijken komen regelmatig patiënten die aangeven gevoelig te zijn voor elektromagnetische straling. Door de uitrol van 5G zou deze patiëntengroep mogelijk nog meer hinder kunnen ondervinden.
Daarnaast hebben we nog onvoldoende kennis van welke invloed deze straling heeft op alle mensen.
Wij vragen de minister en de overheid de uitrol van 5G-netwerken op te schorten zolang er geen onafhankelijk bewijs is voor de veiligheid van 5G-straling.

Voor de details verwijzen wij onder andere naar de volgende bronnen:

1. www.5bburgers.nl
2. www.letstalkabouttech.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde,
Trudy Vlot
Vice-voorzitter AVIG
Arts voor integrale geneeskunde, gespecialiseerd in leefstijlgeneeskunde