Privacy en cookies

De AVIG  hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacypolicy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens..

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

De AVIG verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een AVIG lidmaatschap afsluit. Het  gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, BIG- en AGB-nummers. De AVIG gebruikt deze gegevens voor haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AVIG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Recht van verzet

In het kader van informatievoorziening over onze belangenbehartiging en dienstverlening ontvangen AVIG leden emails en nieuwsbrieven. U kunt zich hiervoor afmelden door een email te sturen naar het secretariaat.

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over de belangenbehartiging van de AVIG, dan kunt u een e-mail sturen aan info@avig.nl.

Cookies

De AVIG  is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Alleen als u deze accepteert, is de site te bezoeken. Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken. Het zijn noodzakelijke cookies die er voor zorgen dat de website naar behoren functioneert. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat geen naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens op. Een cookie onthoudt alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Wij gebruiken cookies voor:

 • het uitlezen van uw browserinstellingen om de site optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven;
 • cookies waarmee wij het gebruik van de site kunnen meten met het webanalysepakket Google Analytics. Hiermee kunnen wij:
  • het aantal bezoekers op onze webpagina’s bijhouden
  • de tijdsduur bijhouden die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  • de volgorde bepalen waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze site bezoekt
  • beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
  • de site verder optimaliseren.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U kunt altijd cookies weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome, Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Het weigeren dan wel verwijderen van cookies betekent dat deze niet op uw computer en in de betreffende browser worden getoond. Bij het gebruik van meerdere computers en browsers dient u elk apart de cookies te verwijderen.  
Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de websites niet goed meer functioneren.

Meer informatie

Voor vragen en opmerkingen over deze website:

Email: info@avig.nl

Tel: 06-14805117

april 2018