Best of both worlds

‘Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.’

Albert Einstein

Voor artsen

Bent u als arts geïnteresseerd in integrale geneeskunde, opleidingsmogelijkheden?

Voor patiënten

Bent u als patiënt op zoek naar meer informatie over behandelmogelijkheden en artsen?

Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde

De AVIG staat voor de bevordering van de integrale geneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkeling daarvan.

Artsen en tandartsen die zich willen verdiepen in integrale geneeskunde, die deze een warm hart toedragen, integrale geneeskunde willen toepassen in de praktijk en/of wetenschappelijk onderzoek willen doen, zijn van harte welkom bij de AVIG.

Gezondheid bevorderen zover het mogelijk is, klachten verlichten als het nodig is

‘integrale geneeskunde’ wordt door de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG)  gebruikt als de Nederlandse vertaling van Integrative Medicine.*

Deze term is gedefinieerd door een consortium van meer dan zeventig academische centra in ‘de Verenigde Staten, waaronder topuniversiteiten als Yale en Stanford. Met Integrative Medicine/integrale geneeskunde wordt een visie beschreven waarbij arts/behandelaar en patiënt gelijkwaardig zijn (de arts/behandelaar als coach), de patiënt/cliënt centraal staat, de mens als geheel wordt gezien en er een keuze gemaakt kan worden uit alle beschikbare therapeutische mogelijkheden waarvoor wetenschappelijke onderbouwing bestaat, in de zin van aanwijzingen voor de effectiviteit en bewijs van veiligheid.

* De definitie van het Amerikaanse Consortium Academic Health Centers for Integrative Medicine luidt:

‘The practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing.’

De AVIG staat voor de – vanzelfsprekende – samenwerking tussen integraal werkende artsen, huisartsen en andere specialisten in het medische veld.

Voor patiënten

Bent u als patiënt op zoek naar meer informatie over behandelmogelijkheden en artsen? kijk dan bij ‘ik ben patient’.

De Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) werkt nauw samen met het Platform Integrale Gezondheidszorg (Platform IG), onder andere door goede informatie over de mogelijkheden van aanvullende vormen van geneeskunde via de website www.wijzernaargezondheid.nl, maar ook door andere activiteiten en gezamenlijk acties richting verzekeraars, politiek en overheidsinstanties.

U kunt dit platform steunen door ‘Vriend’ te worden via www.wijzernaargezondheid.nl/vriendworden en door uw netwerken te wijzen op deze website.

Voor artsen

Bent u als arts geïnteresseerd in integrale geneeskunde, opleidingsmogelijkheden, kijk dan bij ‘ik ben arts’.

Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde

De AVIG staat voor de bevordering van de integrale geneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkeling daarvan.

Artsen en tandartsen die zich willen verdiepen in integrale geneeskunde, die deze een warm hart toedragen, integrale geneeskunde willen toepassen in de praktijk en/of wetenschappelijk onderzoek willen doen, zijn van harte welkom bij de AVIG.

Gezondheid bevorderen zover het mogelijk is, klachten verlichten als het nodig is

‘integrale geneeskunde’ wordt door de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG)  gebruikt als de Nederlandse vertaling van Integrative Medicine.*

Deze term is gedefinieerd door een consortium van meer dan zeventig academische centra in ‘de Verenigde Staten, waaronder topuniversiteiten als Yale en Stanford. Met Integrative Medicine/integrale geneeskunde wordt een visie beschreven waarbij arts/behandelaar en patiënt gelijkwaardig zijn (de arts/behandelaar als coach), de patiënt/cliënt centraal staat, de mens als geheel wordt gezien en er een keuze gemaakt kan worden uit alle beschikbare therapeutische mogelijkheden waarvoor wetenschappelijke onderbouwing bestaat, in de zin van aanwijzingen voor de effectiviteit en bewijs van veiligheid.

* De definitie van het Amerikaanse Consortium Academic Health Centers for Integrative Medicine luidt:

‘The practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing.’

De AVIG staat voor de – vanzelfsprekende – samenwerking tussen integraal werkende artsen, huisartsen en andere specialisten in het medische veld.

Voor patiënten

Bent u als patiënt op zoek naar meer informatie over behandelmogelijkheden en artsen? kijk dan bij ‘ik ben patient’.

De Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) werkt nauw samen met het Platform Integrale Gezondheidszorg (Platform IG), onder andere door goede informatie over de mogelijkheden van aanvullende vormen van geneeskunde via de website www.wijzernaargezondheid.nl, maar ook door andere activiteiten en gezamenlijk acties richting verzekeraars, politiek en overheidsinstanties.

U kunt dit platform steunen door ‘Vriend’ te worden via www.wijzernaargezondheid.nl/vriendworden en door uw netwerken te wijzen op deze website.

 

Voor artsen

Bent u als arts geïnteresseerd in integrale geneeskunde, opleidingsmogelijkheden, kijk dan bij ‘ik ben arts’.

INTERVIEW GERARD JANSBERGEN (voorheen Voorzitter)

Op de Nationale Gezondheidsbeurs 2017 is de voorzitter van de AVIG geïnterviewd.

Lidmaatschap van de AVIG

De AVIG is een vereniging van en voor artsen en tandartsen, die zich inzet voor de ontwikkeling en erkenning van de Integrale Geneeskunde.

De AVIG kent drie soorten lidmaatschap:

 • Registerleden: (tand)artsen met BIG registratie, die een door de AVIG erkende opleiding hebben gevolgd . Patiënten van registerleden kunnen bij zorgverzekeraars declareren via de aanvullende verzekering.
 • Algemene leden: (tand)artsen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en de kernvisie van de AVIG onderschrijven.
 • Belangstellende leden: personen die beroepshalve affiniteit hebben met de gezondheidszorg en de kernvisie onderschrijven of masterstudenten die genees- of tandheelkunde studeren en die zich willen oriënteren binnen een of meer door de AVIG onderscheiden behandelmethoden.

Meer informatie lidmaatschap de AVIG

Informatie, toelatingseisen, contributie en aanmelden op de pagina Lidmaatschap.

De AVIG kent momenteel vier vakgroepen:

 1. Acupunctuur
 2. Homeopathische Geneeskunde
 3. Neuraal- en Regulatietherapie
 4. Natuurgeneeskunde/Leefstijlgeneeskunde met sub-vakgroepen:
  – Biofysische Geneeskunde
  – Orthomoleculaire Geneeskunde

 

Leefstijlgeneeskunde is een wezenlijk onderdeel van de integrale geneeskunde en heeft als doel het bevorderen van de gezondheid met preventie. Voeding, beweging, stressbeheersing en bioritme zijn van essentieel belang om gezondheid in stand te houden en ziekten te voorkomen.