Onderwijsinstellingen

Een aantal onderwijsinstellingen organiseert het onderwijs voor (aanstaande) AVIG-artsen. Meer informatie over een vakgerichte opleiding op de volgende sites:

www.aim-edu.nl *** Bekijk hier de video van de opleiding Academy for Integrative Medicine

www.homeopathiestichting.nl

www.integrative-acupuncture.nl

www.sonn-bt.nl

https://www.naturafoundation.nl/opleidingen

Academy for integrative medicine (AIM)

Basisopleiding Integrative Medicine* en leefstijlgeneeskunde 2024-2025

 

 

 

De Basisopleiding Integrative Medicine (IM) en Leefstijlgeneeskunde van de Academy for Integrative Medicine (AIM) leidt op in de theorie, wetenschap en prakijk van Integrative Medicine en leefstijlgeneeskunde, motivational interviewing en coaching, met onderbouwing vanuit de systeembiologie.
Het is mogelijk om de zaterdagen van het jaar 2024-2025 los als nascholing te volgen. https://www.aim-edu.nl/nascholing
Basisopleiding IM en Leefstijlgeneeskunde 2024-2025
Start 7 september 2024
U kunt zich voor-inschrijven via https://www.aim-edu.nl/opleiding

Verdiepingsopleiding Integrative Medicine* en leefstijlgeneeskunde 2024-2025

De Verdiepingsopleiding Integrative Medicine (IM) en Leefstijlgeneeskunde van de Academy for Integrative Medicine (AIM) leidt op in de theorie, wetenschap en praktijk van Integrative Medicine en leefstijlgeneeskunde. Tijdens de opleiding leert u coachingsvaardigheden en om de mens als geheel te behandelen. Na afloop van de opleiding mag u zich arts voor Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde noemen.
Het is mogelijk om de zaterdagen van het jaar 2024-2025 los als nascholing te volgen. https://www.aim-edu.nl/nascholing
 
Opleidingsdata Verdiepingsopleiding IM en Leefstijlgeneeskunde 2024-2025
Start 5&6 september 2024
U kunt zich voor-inschrijven via https://www.aim-edu.nl/opleiding

 

Basisopleiding Integrative Acupuncture 2024/2026

Start basisjaar najaar 2024 

Integrative Acupuncture biedt nu een nieuwe basisopleiding acupunctuur voor artsen aan. We willen een brug zijn tussen de westerse geneeskunde en de traditionele Chinese geneeskunde (TCM).

Vanuit de inzichten van de anatomie en embryologie ontvouwt zich het uitgebreide energetische netwerk van de acupunctuur. De traditionele Chinese geneeskunde blijkt de integrale geneeskunde bij uitstek te zijn! Het is onze missie dat steeds meer artsen acupunctuur gaan toepassen in hun praktijk. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Het basisjaar start weer in het najaar van 2024

  • het is een tweejarige opleiding
  • 8 zaterdagen per jaar theorie- en praktijklessen op locatie

https://www.integrative-acupuncture.nl/

Opleiding arts Neuraal- en regulatietheraphie

Neuraal- en regulatietherapie (hierna te noemen neuraaltherapie) is een systeemregulerende behandelmethode, waarbij gewerkt wordt met injecties van kleine hoeveelheden van een locaalanestheticum op welgekozen lokalisaties, ter beïnvloeding van het autonome zenuwstelsel. De basis is de grotendeels al bestaande kennis van (neuro)anatomie, (neuro)fysiologie en pathologie. De toegevoegde waarde is de toepassing van deze kennis vanuit een systeemregulerend denkniveau op de functie van het zenuwstelsel en de regulerende eigenschappen van de extracellulaire matrix. Neuraaltherapie is vaak geïndiceerd voor het oplossen van chronische ziekte, wanneer het herstelproces m.b.v. andere conventionele of complementaire methoden geblokkeerd is.

Neuraaltherapie kan als monotherapie, maar ook in combinatie met conventionele en andere complementaire behandelmethoden worden toegepast voor een breed scala van klachten, zowel door artsen als door tandartsen. De methode is goed in de huisartspraktijk in te passen. Zie http://www.sonn-bt.nl/

A – Cursus Neuraaltherapie voor artsen en tandartsen.

Opleiding PACH arts homeopathische geneeskunde

De Homeopathie Stichting leidt artsen op tot Arts-Homeopaat. Als de opleiding succesvol is afgerond, dan kan het registerlidmaatschap voor de AVIG worden aangevraagd. Tot die tijd kan men algemeen lid worden.

Meer informatie: www.homeopathiestichting.nl

Bij het publiek is integrale geneeskunde nog altijd onverminderd populair. Vanuit de politiek, de ziektekostenverzekeringen en de conventionele geneeskunde wordt echter al jaren een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Mede hierdoor is er onder artsen voor integrale geneeskunde een krimp.

De Stichting Opleidingen Neuraaltherapie en Bio-energetische Tandheelkunde Nederland SONN-BT organiseert opleiding en nascholing  voor artsen en tandartsen www.sonn-bt.nl

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is er ruim voldoende aanbod. Veel informatie over opleidingen in Duitsland vindt u via www.IGNH.de onder tabblad “Ausbildung” en ook de DGfAN biedt veel goede opleidingen. Deze vindt u via  www.DGfAN.de onder het tabblad ‘neuraltherapie’.

Informatie over het opleidingsprogramma van de DGfAN vindt u onder deze drie links:

www.dgfan.de/neuraltherapie/ausbildungsumfang

www.dgfan.de/kurse/neuraltherapie

www.dgfan.de/kurse/neuraltherapie/masterkurse