Onderwijsinstellingen

Een aantal onderwijsinstellingen organiseert het onderwijs voor (aanstaande) AVIG-artsen. Meer informatie over een vakgerichte opleiding op de volgende sites:

www.aim-edu.nl

www.suron.nl

www.homeopathiestichting.nl

www.sonn-bt.nl

Academy for integrative medicine (AIM)

De AIM heeft ten doel het vormen en in stand houden van een instituut voor opleiding, nascholing en onderzoek op het gebied van Integrative Medicine (IM) / Integrale Geneeskunde (IG). In deze tweejarige opleiding leer je te kijken naar de mens als een geheel van lichaam en geest, met de focus op gezondheid en mogelijkheden.

Blok 1 Natuurgeneeskunde vrijdagavond 12 en zaterdag 13 januari 2018

Blok 2 Homeopathische geneeskunde vrijdagavond 9 februari en zaterdag 10 februari 2018

Blok 3 Antroposofische geneeskunde vrijdagavond 16 maart en zaterdag 17 maart 2018

Blok 4 Acupunctuur vrijdagavond 13 april en zaterdag 14 april 2018

Blok 5 IM presentaties per klachtenpatroon vrijdagavond 1 juni en zaterdag 2 juni 2018

Examen zaterdag 23 juni 2018

Meer informatie en inschrijven: www.aim-edu.nl

Opleiding arts Neuraal- en regulatietheraphie

Neuraal- en regulatietherapie (hierna te noemen neuraaltherapie) is een systeemregulerende behandelmethode, waarbij gewerkt wordt met injecties van kleine hoeveelheden van een locaalanestheticum op welgekozen lokalisaties, ter beïnvloeding van het autonome zenuwstelsel. De basis is de grotendeels al bestaande kennis van (neuro)anatomie, (neuro)fysiologie en pathologie. De toegevoegde waarde is de toepassing van deze kennis vanuit een systeemregulerend denkniveau op de functie van het zenuwstelsel en de regulerende eigenschappen van de extracellulaire matrix. Neuraaltherapie is vaak geïndiceerd voor het oplossen van chronische ziekte, wanneer het herstelproces m.b.v. andere conventionele of complementaire methoden geblokkeerd is.

Neuraaltherapie kan als monotherapie, maar ook in combinatie met conventionele en andere complementaire behandelmethoden worden toegepast voor een breed scala van klachten, zowel door artsen als door tandartsen. De methode is goed in de huisartspraktijk in te passen. Zie http://www.sonn-bt.nl/

 

Opleiding arts homeopathische geneeskunde

De Homeopathie Stichting leidt artsen op tot Arts-Homeopaat. Als de opleiding succesvol is afgerond, dan kan het registerlidmaatschap voor de AVIG worden aangevraagd. Tot die tijd kan men algemeen lid worden.
Meer informatie: www.homeopathiestichting.nl

Opleiding arts natuurgeneeskunde

De Stichting van der Upwich voor Research en Onderwijs Natuurgeneeskunde (SURON) leidt artsen op tot arts voor natuurgeneeskunde. Als de opleiding succesvol is afgerond, dan kan het registerlidmaatschap voor de AVIG worden aangevraagd. Tot die tijd kan men algemeen lid worden.
Meer informatie: www.suron.nl

Bij het publiek is integrale geneeskunde nog altijd onverminderd populair. Vanuit de politiek, de ziektekostenverzekeringen en de conventionele geneeskunde wordt echter al jaren een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Mede hierdoor is er onder artsen voor integrale geneeskunde een krimp.

De Stichting Opleidingen Neuraaltherapie en Bio-energetische Tandheelkunde Nederland SONN-BT organiseert opleiding en nascholing  voor artsen en tandartsen www.sonn-bt.nl

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is er ruim voldoende aanbod. Veel informatie over opleidingen in Duitsland vindt u via www.IGNH.de onder tabblad “Ausbildung” en ook de DGfAN biedt veel goede opleidingen. Deze vindt u via  www.DGfAN.de onder het tabblad ‘neuraltherapie’.

Informatie over het opleidingsprogramma 2018 van de DGfAN vindt u onder deze drie links:

www.dgfan.de/neuraltherapie/ausbildungsumfang

www.dgfan.de/kurse/neuraltherapie

www.dgfan.de/kurse/neuraltherapie/masterkurse