Onderwijsinstellingen

Een aantal onderwijsinstellingen organiseert het onderwijs voor (aanstaande) AVIG-artsen. Meer informatie over een vakgerichte opleiding op de volgende sites:

www.aim-edu.nl

www.homeopathiestichting.nl

www.integrative-acupuncture.nl

www.sonn-bt.nl

https://www.naturafoundation.nl/opleidingen 

Academy for integrative medicine (AIM)

Basisopleiding Integrative Medicine* en leefstijlgeneeskunde 2022-2023

De Basisopleiding Integrative Medicine (IM) en Leefstijlgeneeskunde van de Academy for Integrative Medicine (AIM) leidt op in de theorie, wetenschap en prakijk van Integrative Medicine en leefstijlgeneeskunde, motivational interviewing en coaching, met onderbouwing vanuit de systeembiologie.
Het is mogelijk om de zaterdagen van het jaar 2021-2022 los als nascholing te volgen. https://www.aim-edu.nl/nascholing  
Basisopleiding IM en Leefstijlgeneeskunde 2022-2023
Start 3 september 2022
  

Verdiepingsopleiding Integrative Medicine* en leefstijlgeneeskunde 2022-2023

De Verdiepingsopleiding Integrative Medicine (IM) en Leefstijlgeneeskunde van de Academy for Integrative Medicine (AIM) leidt op in de theorie, wetenschap en praktijk van Integrative Medicine en leefstijlgeneeskunde. Tijdens de opleiding leert u coachingsvaardigheden en om de mens als geheel te behandelen. Na afloop van de opleiding mag u zich arts voor Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde noemen.
Het is mogelijk om de zaterdagen van het jaar 2022-2023 los als nascholing te volgen. https://www.aim-edu.nl/nascholing 
 
Opleidingsdata Verdiepingsopleiding IM en Leefstijlgeneeskunde 2022-2023
Start 2 september 2022

 

nnoptn voorBasisopleiding Integrative Acupuncture 2021-2022

Start basisjaar najaar 2023

Start 

Integrative Acupuncture biedt nu een nieuwe basisopleiding acupunctuur voor artsen aan. We willen een brug zijn tussen de westerse geneeskunde en de traditionele Chinese geneeskunde (TCM).

Vanuit de inzichten van de anatomie en embryologie ontvouwt zich het uitgebreide energetische netwerk van de acupunctuur. De traditionele Chinese geneeskunde blijkt de integrale geneeskunde bij uitstek te zijn! Het is onze missie dat steeds meer artsen acupunctuur gaan toepassen in hun praktijk. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Het basisjaar start weer in het najaar van 2023.

Het tweede jaar start op 1 oktober 2022.

Programma onderwerpen tweede jaar IA 2022-2023

1 oktober 2022  (nascholing voor iedereen toegankelijk) Channel Palpation – Dan Keown – auteur van The Uncharted Body

5 november 2022 Tai Yin en Yang Ming, orgaansyndromen: fysiologie en pathologie

10 december 2022 Shao Yin en Tai Yang, orgaansyndromen: fysiologie en pathologie

14 januari 2023 Jue Yin en Shao Yang, orgaansyndromen: fysiologie en pathologie

4 februari 2023  (nascholing) Auriculo therapie – Joeri Cohen

4 maart 2023  (nascholing) Vijf elementen en voeding, theorie en praktische toepassing – Babette Blokhuis

1 april 2023    (nascholing) Pijnklachten – medische acupunctuur: TP’s, segmentaal, auriculo, etc.

13 mei 2023   Praktijkdag Casus voorbereiden door cursisten;  in kleine groepjes presenteren

10 juni 2023  Ochtend: examen tweede jaar

https://www.integrative-acupuncture.nl/

Opleiding arts Neuraal- en regulatietheraphie

Neuraal- en regulatietherapie (hierna te noemen neuraaltherapie) is een systeemregulerende behandelmethode, waarbij gewerkt wordt met injecties van kleine hoeveelheden van een locaalanestheticum op welgekozen lokalisaties, ter beïnvloeding van het autonome zenuwstelsel. De basis is de grotendeels al bestaande kennis van (neuro)anatomie, (neuro)fysiologie en pathologie. De toegevoegde waarde is de toepassing van deze kennis vanuit een systeemregulerend denkniveau op de functie van het zenuwstelsel en de regulerende eigenschappen van de extracellulaire matrix. Neuraaltherapie is vaak geïndiceerd voor het oplossen van chronische ziekte, wanneer het herstelproces m.b.v. andere conventionele of complementaire methoden geblokkeerd is.

Neuraaltherapie kan als monotherapie, maar ook in combinatie met conventionele en andere complementaire behandelmethoden worden toegepast voor een breed scala van klachten, zowel door artsen als door tandartsen. De methode is goed in de huisartspraktijk in te passen. Zie http://www.sonn-bt.nl/

A – Cursus Neuraaltherapie voor artsen en tandartsen.

3 cursusweekenden

25 en 26 februari 2022
4 en 5 maart 2022
2 april 2022

Examen:
23 april 2022

Opleiding PACH arts homeopathische geneeskunde

De Homeopathie Stichting leidt artsen op tot Arts-Homeopaat. Als de opleiding succesvol is afgerond, dan kan het registerlidmaatschap voor de AVIG worden aangevraagd. Tot die tijd kan men algemeen lid worden.

Meer informatie: www.homeopathiestichting.nl

Bij het publiek is integrale geneeskunde nog altijd onverminderd populair. Vanuit de politiek, de ziektekostenverzekeringen en de conventionele geneeskunde wordt echter al jaren een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Mede hierdoor is er onder artsen voor integrale geneeskunde een krimp.

De Stichting Opleidingen Neuraaltherapie en Bio-energetische Tandheelkunde Nederland SONN-BT organiseert opleiding en nascholing  voor artsen en tandartsen www.sonn-bt.nl

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is er ruim voldoende aanbod. Veel informatie over opleidingen in Duitsland vindt u via www.IGNH.de onder tabblad “Ausbildung” en ook de DGfAN biedt veel goede opleidingen. Deze vindt u via  www.DGfAN.de onder het tabblad ‘neuraltherapie’.

Informatie over het opleidingsprogramma 2018 van de DGfAN vindt u onder deze drie links:

www.dgfan.de/neuraltherapie/ausbildungsumfang

www.dgfan.de/kurse/neuraltherapie

www.dgfan.de/kurse/neuraltherapie/masterkurse