Onderwijsinstellingen

Een aantal onderwijsinstellingen organiseert het onderwijs voor (aanstaande) AVIG-artsen. Meer informatie over een vakgerichte opleiding op de volgende sites:

www.suron.nl

www.homeopathiestichting.nl

www.sonn-bt.nl

www.aim-edu.nl

Academy for integrative medicine (AIM)

Basisopleiding Integrative Medicine* en leefstijlgeneeskunde 2019-2020

De Basisopleiding Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde (IM) van de Academy for Integrative
Medicine (AIM) leidt op in de theorie, wetenschap en praktijk van Integrative Medicine en leefstijlgeneeskunde, motivational interviewing en coaching, met onderbouwing vanuit de systeembiologie.

Opleidingsdata
Blok 1 Zaterdag 7 september 2019
Introductiedag Basisopleiding Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde
Blok 2 Vrijdagavond 25 oktober 2019
Kennismaking
Blok 2 Zaterdag 26 oktober 2019
Wetenschapsdag
Blok 3 Vrijdagavond 22 november 2019
Integrale anamnese en behandelplan
Blok 3 Zaterdag 23 november 2019
Leefstijlgeneeskunde I: Beweging, ademhaling en slaap
Blok 4 Vrijdagavond 13 december 2019
Integrale casuïstiek
Blok 4 Zaterdag 14 december 2019
Leefstijlgeneeskunde II: voeding, fysiologie en
preventie
Blok 5 Vrijdagavond 10 januari 2020
Motivational interviewing
Blok 5 Zaterdag 11 januari 2020
Leefstijlgeneeskunde III: ‘Voeding als medicijn’
Blok 6 Vrijdagavond 7 februari 2020
Mind-body medicine
Blok 6 Zaterdag 8 februari 2020
Leefstijlgeneeskunde IV: stressmanagement, zingeving
en spiritualiteit
Blok 7 Vrijdagavond 6 maart 2020
Systeemdenken
Blok 7 Zaterdag 7 maart 2020
Systeembiologie en traditionele behandelmethoden
Blok 8 Vrijdagavond 3 april 2020
Intervisie
Blok 8 Zaterdag 4 april 2020
Hormesis en informatieoverdracht
Blok 9 Vrijdagavond 8 mei 2020
Vernieuwend coachen en spirituele ontwikkeling
Blok 9 Zaterdag 9 mei 2020
Integrale Geneeskunde in de antroposofische
huisartsenpraktijk
Blok 10 Vrijdagavond 5 juni 2020
Evaluatie, implementatie en netwerk
Blok 10 Zaterdag 6 juni 2020
Integrale behandelrichtlijnen

Meer informatie en inschrijven: www.aim-edu.nl

Opleiding arts Neuraal- en regulatietheraphie

Neuraal- en regulatietherapie (hierna te noemen neuraaltherapie) is een systeemregulerende behandelmethode, waarbij gewerkt wordt met injecties van kleine hoeveelheden van een locaalanestheticum op welgekozen lokalisaties, ter beïnvloeding van het autonome zenuwstelsel. De basis is de grotendeels al bestaande kennis van (neuro)anatomie, (neuro)fysiologie en pathologie. De toegevoegde waarde is de toepassing van deze kennis vanuit een systeemregulerend denkniveau op de functie van het zenuwstelsel en de regulerende eigenschappen van de extracellulaire matrix. Neuraaltherapie is vaak geïndiceerd voor het oplossen van chronische ziekte, wanneer het herstelproces m.b.v. andere conventionele of complementaire methoden geblokkeerd is.

Neuraaltherapie kan als monotherapie, maar ook in combinatie met conventionele en andere complementaire behandelmethoden worden toegepast voor een breed scala van klachten, zowel door artsen als door tandartsen. De methode is goed in de huisartspraktijk in te passen. Zie http://www.sonn-bt.nl/

A – Cursus Neuraaltherapie voor artsen en tandartsen
Data 2020
 
3 cursusweekenden:
 
24 en 25 januari 2020
3 en 4 april 2020
8 en 9 mei 2020
 
Examen: 20 juni 2020

 

Opleiding arts homeopathische geneeskunde

De Homeopathie Stichting leidt artsen op tot Arts-Homeopaat. Als de opleiding succesvol is afgerond, dan kan het registerlidmaatschap voor de AVIG worden aangevraagd. Tot die tijd kan men algemeen lid worden.
Meer informatie: www.homeopathiestichting.nl

Opleiding arts natuurgeneeskunde

De Stichting van der Upwich voor Research en Onderwijs Natuurgeneeskunde (SURON) leidt artsen op tot arts voor natuurgeneeskunde. Als de opleiding succesvol is afgerond, dan kan het registerlidmaatschap voor de AVIG worden aangevraagd. Tot die tijd kan men algemeen lid worden.
Meer informatie: www.suron.nl

Bij het publiek is integrale geneeskunde nog altijd onverminderd populair. Vanuit de politiek, de ziektekostenverzekeringen en de conventionele geneeskunde wordt echter al jaren een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Mede hierdoor is er onder artsen voor integrale geneeskunde een krimp.

De Stichting Opleidingen Neuraaltherapie en Bio-energetische Tandheelkunde Nederland SONN-BT organiseert opleiding en nascholing  voor artsen en tandartsen www.sonn-bt.nl

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is er ruim voldoende aanbod. Veel informatie over opleidingen in Duitsland vindt u via www.IGNH.de onder tabblad “Ausbildung” en ook de DGfAN biedt veel goede opleidingen. Deze vindt u via  www.DGfAN.de onder het tabblad ‘neuraltherapie’.

Informatie over het opleidingsprogramma 2018 van de DGfAN vindt u onder deze drie links:

www.dgfan.de/neuraltherapie/ausbildungsumfang

www.dgfan.de/kurse/neuraltherapie

www.dgfan.de/kurse/neuraltherapie/masterkurse

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly