Onderwijsinstellingen

Een aantal onderwijsinstellingen organiseert het onderwijs voor (aanstaande) AVIG-artsen. Meer informatie over een vakgerichte opleiding op de volgende sites:

www.aim-edu.nl

www.homeopathiestichting.nl

www.integrative-acupuncture.nl

www.sonn-bt.nl

www.suron.nl

Academy for integrative medicine (AIM)

Basisopleiding Integrative Medicine* en leefstijlgeneeskunde 2020-2021

De Basisopleiding Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde (IM) van de Academy for Integrative

Medicine (AIM) leidt op in de theorie, wetenschap en praktijk van Integrative Medicine en leefstijlgeneeskunde, motivational interviewing en coaching, met onderbouwing vanuit de systeembiologie.

Opleidingsdata

Blok 1  
Zaterdag 5 september 2020 Introductie- en nascholingsdag basisopleiding Integrative Medicine en leefstijlgeneeskunde
Blok 2  
Vrijdagavond 2 oktober 2020 Kennismakingsavond
Zaterdag 3 oktober 2020 Wetenschapsdag
Blok 3  
Vrijdagavond 6 november 2020 Awareness centered deep listening
Zaterdag 7 november 2020 Leefstijlgeneeskunde I: beweging, ademhaling en slaap
Blok 4  
Vrijdagavond 11 december 2020 Integrale casuïstiek
Zaterdag 12 december 2020 Leefstijlgeneeskunde II: voeding, fysiologie en preventie 
Blok 5  
Vrijdagavond 8 januari 2021       Motivational interviewing
Zaterdag 9 januari 2021 Leefstijlgeneeskunde III: ‘voeding als medicijn’
Blok 6  
Vrijdagavond 5 februari 2021     Mind-body medicine
Zaterdag 6 februari 2021  Leefstijlgeneeskunde IV: stressmanagement, zingeving en spiritualiteit
Blok 7  
Vrijdagavond 5 maart 2021 Systeemdenken
Zaterdag 6 maart 2021 Systeembiologie en traditionele behandelmethoden TCM/acupunctuur
Blok 8   
Vrijdagavond 9 april 2021 Intervisie
Zaterdag 10 april 2021    Introductie in de homeopathische geneeskunde: theorie, praktijk & wetenschap
Blok 9  
Vrijdagavond 14 mei 2021 Vernieuwend coachen en spirituele ontwikkeling
Zaterdag 15 mei 2021 Integrale geneeskunde in de antroposofische huisartsenpraktijk
Blok 10  
Vrijdagavond 11 juni 2021   Evaluatie, implementatie en netwerk
Zaterdag 12 juni 2021 Integrale behandelrichtlijnen
Examen  
Zaterdag 3 juli 2021

Meer informatie en inschrijven: www.aim-edu.nl

Basisopleiding Integrative Acupuncture 2021-2022

Start opleiding 2-10-2021

Integrative Acupuncture biedt nu een nieuwe basisopleiding acupunctuur voor artsen aan. We willen een brug zijn tussen de westerse geneeskunde en de traditionele Chinese geneeskunde (TCM).

Vanuit de inzichten van de anatomie en embryologie ontvouwt zich het uitgebreide energetische netwerk van de acupunctuur. De traditionele Chinese geneeskunde blijkt de integrale geneeskunde bij uitstek te zijn! Het is onze missie dat steeds meer artsen acupunctuur gaan toepassen in hun praktijk. 

Introductiedag:         
zaterdag   2  oktober  2021

Praktijkdagen:   
       
zaterdag   6  november 2021
zaterdag 11  december 2021
zaterdag   8  januari 2022
zaterdag   5  februari 2022
zaterdag 12  maart 2022
zaterdag   9  april 2022
zaterdag  14 mei 2022

Examendag:             
zaterdag 11 juni 2022 (ochtend)

https://www.integrative-acupuncture.nl/

Opleiding arts Neuraal- en regulatietheraphie

Neuraal- en regulatietherapie (hierna te noemen neuraaltherapie) is een systeemregulerende behandelmethode, waarbij gewerkt wordt met injecties van kleine hoeveelheden van een locaalanestheticum op welgekozen lokalisaties, ter beïnvloeding van het autonome zenuwstelsel. De basis is de grotendeels al bestaande kennis van (neuro)anatomie, (neuro)fysiologie en pathologie. De toegevoegde waarde is de toepassing van deze kennis vanuit een systeemregulerend denkniveau op de functie van het zenuwstelsel en de regulerende eigenschappen van de extracellulaire matrix. Neuraaltherapie is vaak geïndiceerd voor het oplossen van chronische ziekte, wanneer het herstelproces m.b.v. andere conventionele of complementaire methoden geblokkeerd is.

Neuraaltherapie kan als monotherapie, maar ook in combinatie met conventionele en andere complementaire behandelmethoden worden toegepast voor een breed scala van klachten, zowel door artsen als door tandartsen. De methode is goed in de huisartspraktijk in te passen. Zie http://www.sonn-bt.nl/

A – Cursus Neuraaltherapie voor artsen en tandartsen
Data 2020
 
3 cursusweekenden:
 
24 en 25 januari 2020
3 en 4 april 2020
8 en 9 mei 2020
 
Examen: 20 juni 2020

 

Opleiding arts homeopathische geneeskunde

De Homeopathie Stichting leidt artsen op tot Arts-Homeopaat. Als de opleiding succesvol is afgerond, dan kan het registerlidmaatschap voor de AVIG worden aangevraagd. Tot die tijd kan men algemeen lid worden.
Meer informatie: www.homeopathiestichting.nl

Opleiding arts natuurgeneeskunde

De Stichting van der Upwich voor Research en Onderwijs Natuurgeneeskunde (SURON) leidt artsen op tot arts voor natuurgeneeskunde. Als de opleiding succesvol is afgerond, dan kan het registerlidmaatschap voor de AVIG worden aangevraagd. Tot die tijd kan men algemeen lid worden.
Meer informatie: www.suron.nl

Bij het publiek is integrale geneeskunde nog altijd onverminderd populair. Vanuit de politiek, de ziektekostenverzekeringen en de conventionele geneeskunde wordt echter al jaren een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Mede hierdoor is er onder artsen voor integrale geneeskunde een krimp.

De Stichting Opleidingen Neuraaltherapie en Bio-energetische Tandheelkunde Nederland SONN-BT organiseert opleiding en nascholing  voor artsen en tandartsen www.sonn-bt.nl

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is er ruim voldoende aanbod. Veel informatie over opleidingen in Duitsland vindt u via www.IGNH.de onder tabblad “Ausbildung” en ook de DGfAN biedt veel goede opleidingen. Deze vindt u via  www.DGfAN.de onder het tabblad ‘neuraltherapie’.

Informatie over het opleidingsprogramma 2018 van de DGfAN vindt u onder deze drie links:

www.dgfan.de/neuraltherapie/ausbildungsumfang

www.dgfan.de/kurse/neuraltherapie

www.dgfan.de/kurse/neuraltherapie/masterkurse