Onderwijsinstellingen

Een aantal onderwijsinstellingen organiseert het onderwijs voor (aanstaande) AVIG-artsen. Meer informatie over een vakgerichte opleiding op de volgende sites:

www.aim-edu.nl

www.suron.nl

www.homeopathiestichting.nl

www.sonn-bt.nl

Academy for integrative medicine (AIM)

Basisopleiding Integrative Medicine* en leefstijlgeneeskunde 2018-2019

De Basisopleiding Integrative Medicine (IM) van de Academy for Integrative Medicine (AIM) leidt op in de theorie, wetenschap en praktijk van Integrative Medicine en leefstijlgeneeskunde, motivational interviewing en coaching, met onderbouwing vanuit de systeembiologie.

Blok 1.
Zaterdag 13 oktober 2018             Introductiedag
Blok 2.
Vrijdagavond 2 november 2018     Kennismaking, persoonlijke introducties
Zaterdag 3 november 2018           Four Basics – Vier complementaire behandelmethoden
Blok 3.
Vrijdagavond 23 november 2018   Mind-body Medicine
Zaterdag 24 november 2018         Systeembiologie, Integrative Medicine en Wetenschap
Blok 4.
Vrijdagavond 14 december 2018   Integrale anamnese
Zaterdag 15 december 2018         Het zenuwstelsel en de helende omgeving
Blok 5.
Vrijdagavond 11 januari 2019       Integrale casuïstiek
Zaterdag 12 januari 2019             Leefstijlgeneeskunde I: Beweging, ademhaling en slaap
Blok 6.
Vrijdagavond 15 februari 2019      Intuïtieve ontwikkeling
Zaterdag 16 februari 2019            Leefstijlgeneeskunde II: Voeding, fysiologie en preventie
Blok 7.
Vrijdagavond 8 maart 2019          Motivational interviewing
Zaterdag 9 maart 2019                 Leefstijlgeneeskunde III: Voeding als medicijn
Blok 8.
Vrijdagavond 12 april 2019           Vernieuwend coachen & spirituele ontwikkeling
Zaterdag 13 april 2019                 Leefstijlgeneeskunde IV: stressmanagement, zingeving en spiritualiteit
Blok 9.
Vrijdagavond 17 mei 2019            Introductie Systeemdenken
Zaterdag 18 mei 2019                  Integrale psychiatrie en hormonale balans
Blok 10.
Vrijdagavond 14 juni 2019            Evaluatie
Zaterdag 15 juni 2019                  Integrale behandelrichtlijnen
Examen
Zaterdag 7 september 2019

Meer informatie en inschrijven: www.aim-edu.nl

Opleiding arts Neuraal- en regulatietheraphie

Neuraal- en regulatietherapie (hierna te noemen neuraaltherapie) is een systeemregulerende behandelmethode, waarbij gewerkt wordt met injecties van kleine hoeveelheden van een locaalanestheticum op welgekozen lokalisaties, ter beïnvloeding van het autonome zenuwstelsel. De basis is de grotendeels al bestaande kennis van (neuro)anatomie, (neuro)fysiologie en pathologie. De toegevoegde waarde is de toepassing van deze kennis vanuit een systeemregulerend denkniveau op de functie van het zenuwstelsel en de regulerende eigenschappen van de extracellulaire matrix. Neuraaltherapie is vaak geïndiceerd voor het oplossen van chronische ziekte, wanneer het herstelproces m.b.v. andere conventionele of complementaire methoden geblokkeerd is.

Neuraaltherapie kan als monotherapie, maar ook in combinatie met conventionele en andere complementaire behandelmethoden worden toegepast voor een breed scala van klachten, zowel door artsen als door tandartsen. De methode is goed in de huisartspraktijk in te passen. Zie http://www.sonn-bt.nl/

 

Opleiding arts homeopathische geneeskunde

De Homeopathie Stichting leidt artsen op tot Arts-Homeopaat. Als de opleiding succesvol is afgerond, dan kan het registerlidmaatschap voor de AVIG worden aangevraagd. Tot die tijd kan men algemeen lid worden.
Meer informatie: www.homeopathiestichting.nl

Opleiding arts natuurgeneeskunde

De Stichting van der Upwich voor Research en Onderwijs Natuurgeneeskunde (SURON) leidt artsen op tot arts voor natuurgeneeskunde. Als de opleiding succesvol is afgerond, dan kan het registerlidmaatschap voor de AVIG worden aangevraagd. Tot die tijd kan men algemeen lid worden.
Meer informatie: www.suron.nl

Bij het publiek is integrale geneeskunde nog altijd onverminderd populair. Vanuit de politiek, de ziektekostenverzekeringen en de conventionele geneeskunde wordt echter al jaren een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Mede hierdoor is er onder artsen voor integrale geneeskunde een krimp.

De Stichting Opleidingen Neuraaltherapie en Bio-energetische Tandheelkunde Nederland SONN-BT organiseert opleiding en nascholing  voor artsen en tandartsen www.sonn-bt.nl

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is er ruim voldoende aanbod. Veel informatie over opleidingen in Duitsland vindt u via www.IGNH.de onder tabblad “Ausbildung” en ook de DGfAN biedt veel goede opleidingen. Deze vindt u via  www.DGfAN.de onder het tabblad ‘neuraltherapie’.

Informatie over het opleidingsprogramma 2018 van de DGfAN vindt u onder deze drie links:

www.dgfan.de/neuraltherapie/ausbildungsumfang

www.dgfan.de/kurse/neuraltherapie

www.dgfan.de/kurse/neuraltherapie/masterkurse