logo de natuurapotheek

NatuurApotheek
De NatuurApotheek is een bijzonder bedrijf, een erkende apotheek, welke als doel heeft de hoogste kwaliteit natuurlijke geneesmiddelen tegen de laagste prijs aan te bieden. Zij verwijzen patiënten altijd naar een gespecialiseerde voorschrijver voor het stellen van de diagnose en het bepalen van de medicatie.

CIG logo

SGCIG ( Stichting Geschilleninstantie Complementaire Geneeskunde) is een geschilleninstantie waartoe men zich kan wenden indien de afhandeling van een conflict door de klachtenfunctionarissen van de AVIG niet tot een aanvaarde oplossing heeft geleid. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch en is bevoegd een oordeel uit te spreken en een eventuele schadeclaim toe te wijzen.

logo informatielijn algemene geneeswijzen ag 1

Stichting Infolijn Alternatieve Geneeswijzen
Tel  088 – 24 24 240
Aan de Infolijn zijn 15 medewerkers verbonden, die bij toerbeurt de telefonische vragen van consumenten beantwoorden.

Header gezondheidswijzer

Platform voor Integrale Gezondheidszorg
Het platform voor integrale gezondheidszorg 
is een samengaan van patiëntenorganisaties die affiniteit hebben met complementaire zorg. Het platform beoogt een algehele erkenning van de complementaire geneeswijzen in Nederland. Zij werkt daartoe samen met andere partijen in dit veld, waaronder artsen en onderzoekers. Het platform wil de schakel zijn tussen patiëntenorganisaties, hulpverleners en onderzoekers om tot een gezamenlijk erkenning van de complementaire zorg in Nederland te komen. Een belangrijk punt is de bevordering van de keuzevrijheid van de patiënt ten aanzien van reguliere en complementaire zorg. Het platform initieert onderzoek op vlak van integrale geneeskunde (o.a. Bolk-instituut).
Een van de activiteiten is een website, www.wijzernaargezondheid.nl

download Flyer Platform Integrale Gezondheidszorg

Header def zonder streep

Wijzer naar Gezondheid is een website waarop alle informatie te vinden is over de belangrijkste vormen van geneeskunde, zowel voor mensen die op zoek zijn naar hulp bij hun klachten als voor professionals. Wijzer Naar Gezondheid brengt vier keer per jaar een digitaal tijdschrift uit.

VHAN Logo

Stichting VHAN is een onafhankelijk organisatie die:

  • wetenschappelijk onderzoek op gebied van homeopathie bevordert;
  • het onderwijs in de homeopathie aan de universiteiten bevordert door presentaties over homeopathie aan te bieden aan artsen, coassistenten en medische studenten, al dan niet binnen het kader van onderwijs in complementaire geneeswijzen;
  • de Homeopathische Bibliotheek in stand houdt en onderhoudt, welke is ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht;
  • objectieve, gefundeerde en actuele informatie verzorgt over homeopathie voor artsen, patiënten en beleidsmakers door middel van deze website.
homeopathie.nl

Homeopathie.nl
De website homeopathie.nl is een initiatief van de Stichting VHAN, in samenwerking met de vakgroep homeopathie van de AVIG, met als doel patiënten, artsen en andere professionals te voorzien van wetenschappelijk onderbouwde informatie over homeopathie en de werkzaamheid daarvan.

Natuurlijk Gezond

Natuurlijk Gezondplein
Dit digitale plein is een plek waar consumenten objectieve, onafhankelijke en veilige informatie kunnen vinden over natuurlijke en duurzame manieren om gezond te blijven of te worden.

Informatie over kuurweken www.vastenendetox.com

psoriasispatientennederland

Sinds 1 januari 2018 bestaat de nieuwe vereniging de Psoriasispatiënten Nederland. Zie https://psoriasispatientennederland.nl/