Welkom op het artsendeel van de AVIG

De gemeenschappelijke visie van de leden van de AVIG is het ondersteunen en stimuleren van het individuele zelfherstellend vermogen van de patiënt, met behulp van veilige, natuurlijke methodes en middelen, volgens de regels van Evidence Based Medicine, met een open oog voor alle vormen van conventionele en niet-conventionele geneeskunde. Als artsen onderschrijven de AVIG-leden de gedragsregels van de KNMG. De AVIG staat voor bevordering van integrale geneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkeling daarvan.

Artsen en tandartsen die zich willen verdiepen in integrale geneeskunde, die deze een warm hart toedragen, integrale geneeskunde willen toepassen in de praktijk en/of wetenschappelijk onderzoek willen doen, zijn van harte welkom bij de AVIG. De AVIG is een nieuwe vereniging voor artsen, tandartsen, huisartsen en specialisten die de integrale visie onderschrijven. Zij kunnen algemeen lid worden. Leden van een of meer vakgroepen hebben zich verdiept in een of meer vakrichtingen, zoals homeopathische geneeskunde, natuurgeneeskunde, biofysische geneeskunde en neuraal- en regulatietherapie.

Alle artsen die lid zijn van de AVIG zijn regulier opgeleid, BIG-geregistreerd en een deel van hen is (ook) medisch specialist.

Naar het ledengedeelte