Best of both worlds

‘Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.’

Albert Einstein

Ik ben op zoek naar een arts voor integrale geneeskunde

Op deze site vindt u artsen, werkzaam in Nederland, die integrale geneeskunde toepassen. U kunt zoeken op woonplaats, postcode, achternaam of vakgebied. De behandeling is allereerst gericht op herstel van gezondheid door het ondersteunen en stimuleren van het zelfherstellend vermogen en het wegnemen, dan wel verminderen van oorzakelijke, ziekmakende factoren. Doel van een behandeling is het bevorderen van duurzame gezondheid.

Binnen de AVIG vindt u verschillende vakrichtingen en werkgroepen

Te kiezen valt tussen artsen die zich toegelegd hebben op biofysische geneeskunde, homeopathische geneeskunde, natuurgeneeskunde, acupunctuur en geneeskunde volgens de neuraal-en regulatietherapie. Er zijn ook biologische tandartsen aangesloten bij de AVIG. Onder ‘categorie’ vindt u artsen die kundig zijn in specifieke ziektebeelden en de integrale behandeling daarvan.

Integrale Geneeskunde, kennis over gezondheid, ziekte en zelfherstel

Gezondheid bevorderen zover het mogelijk is, klachten verlichten als het nodig is

‘integrale geneeskunde’ wordt door de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG)  gebruikt als de Nederlandse vertaling van Integrative Medicine.*

Deze term is gedefinieerd door een consortium van meer dan zeventig academische centra in ‘de Verenigde Staten, waaronder topuniversiteiten als Yale en Stanford. Met Integrative Medicine/integrale geneeskunde wordt een visie beschreven waarbij arts/behandelaar en patiënt gelijkwaardig zijn (de arts/behandelaar als coach), de patiënt/cliënt centraal staat, de mens als geheel wordt gezien en er een keuze gemaakt kan worden uit alle beschikbare therapeutische mogelijkheden waarvoor wetenschappelijke onderbouwing bestaat, in de zin van aanwijzingen voor de effectiviteit en bewijs van veiligheid.

* De definitie van het Amerikaanse Consortium Academic Health Centers for Integrative Medicine luidt:

‘The practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing.’

VAKRICHTINGEN, VAKGROEPEN

AVIG-artsen zijn opgeleid in diverse vakrichtingen en delen hun kennis in verschillende vakgroepen. Vormen van geneeskunde die besproken en toegepast worden zijn homeopathische, natuurgeneeskunde, neuraal- en regulatietherapie, biofysische geneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde, ayurvedische geneeskunde, acupunctuur geneeskunde, traditonele chinese geneeskunde. 
Acupunctuur

Acupunctuur is een methode om waar mogelijk het zelfgenezend vermogen van het lichaam te bevorderen en ziekte te bestrijden.

Bij een acupunctuurbehandeling wordt een aantal hele dunne acupunctuurnaalden door de huid gestoken. Ze blijven meestal 20 tot 30 minuten zitten. De naalden worden vaak met de hand nog even gestimuleerd.

Er kan moxa (als warmte bron) op de naald worden gebruikt of de naalden kunnen via een zwak stroom worden gestimuleerd (electro-acupunctuur). Vaak worden er niet meer dan 5- 15 naalden…
Meer lezen

Neuraal- en regulatietherapie

Neuraaltherapie is een behandelwijze die erop gericht is via het vegetatieve of onwillekeurige zenuwstelsel de regulatie in het lichaam te herstellen en blokkades op te heffen. Dit gebeurt met injecties met procaïne of een ander kortwerkend plaatselijk verdovend middel.

Om te begrijpen wat neuraaltherapie is en hoe het werkt, begin ik maar bij mezelf. Gisteravond zat ik op mijn knieën bij mijn houtkachel om hem aan te maken. Op dat moment werd ik er weer aan herinnerd dat ik enkele weken geleden met schaatsen op mijn linker knie was gevallen….
Meer lezen

Homeopathische geneeskunde

De essentie van de homeopathie is het vinden van het geneesmiddel dat in staat is het zelfgenezende vermogen van de patiënt optimaal te stimuleren. Dus in feite helpt het homeopathisch geneesmiddel iemand zelf te genezen.

De homeopathische geneeskunde wordt gekenmerkt door het toepassen van de similiaregel en het speciale bereidingsproces van de geneesmiddelen, het potentiëren.

Visie

De homeopathische visie op ziekte is dat er bij ziekte sprake is van een verstoring van de het natuurlijke evenwicht
Meer lezen

Biofysische geneeskunde

Biofysische geneeskunde, uitgeoefend door de artsen van de artsenvakgroep, houdt zich bezig met alles wat met informatieoverdracht en informatie-uitwisseling te maken heeft. Zeg maar met energie en de “gebruiksaanwijzing” om die energie in een concrete actie om te zetten door beïnvloeding van de vele hormonale, enzymatische, extra- en intercellulaire processen die zich in het menselijk lichaam afspelen.

Concrete aandachtspunten bij elke behandeling zijn:

  • Elimineren: lichamelijke, psychisch-mentale, sociale en andere belastende en inperkende factoren,
  • Transformeren: van evenwichtsverstoringen in de zelfgevoelens (innerlijke tevredenheid, zelfachting, zelfvertrouwen en innerlijke vrijheid) en van inperkende (geloofs)overtuigingen,
  • Harmoniseren: van ontsporingen met betrekking tot chemische ”oneffenheden”(hormonen, mineralen, vitamines, plantenstoffen, enzovoort) en stoornissen in de stofwisseling,
  • Optimaliseren: van alles wat met niet perfecte informatieoverdracht en de aansturing van de gedifferentieerde celfuncties en met de opbouw van energie van doen heeft.

Dat betekent voor de diagnose een uitgebreid onderzoek op diverse terreinen (lichamelijk, psychisch, chemisch en energetisch). Daarvoor wordt ook apparatuur ingeschakeld, net als bijvoorbeeld bij de cardioloog een elektrocardiogram wordt gemaakt.

Een belangrijk uitgangspunt binnen de biofysische geneeskunde is, dat heel veel processen in het organisme mede beïnvloed worden door vaak onbewuste emoties. Biofysische geneeskunde kan dan ook gezien worden als de geneeskunde die zich specifiek richt op de wisselwerking in en rondom het organisme. Ons organisme beschikt over een bio-energetisch regulatiesysteem en stuurt de fysiologische processen door elektromagnetische signalen aan. Dit regulatiesysteem speelt zowel bij gezondheid als bij ziekte een cruciale rol.

Al die processen in het lichaam worden in de Biofysische geneeskunde onderzocht. Voorbeelden: stofwisseling, warmteregulatie, circulatie, hartkracht, ademhaling, afweerkracht, uitscheiding van afvalstoffen en de controlemechanismen vanuit de hersenen.

Na een uitgebreide diagnose kan een adequate behandeling volgen (zie hiertoe de aandachtspunten, zoals boven beschreven).

De Stichting Opleiding Biofyische Geneeskunde (SOB) behartigt de inhoudelijke kwaliteit.

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die uitgaat van het zelfherstellend vermogen van het lichaam, met aandacht en bewustwording voor wat bijdraagt aan gezondheid en wat niet.  Dit omvat een breed scala aan behandelwijzen en adviezen over o.a. reinigen (ontgiften, detox), vasten, voeding en dieet, beweging, ademtherapie, natuurlijke middelen en supplementen.

Antiek en modern

De natuurgeneeskunde is geworteld in de oudste vormen van geneeskunde, in een tijd dat de mens leefde volgens het ritme van de natuur en er aandacht was voor het zelfherstellend vermogen van het lichaam.
Meer lezen

PC / Adres
Naam
Straal:
Categorie:
Dhr. A. van de Velde
(Koninginneweg 107 2012 GM HAARLEM)
Dhr. B.R. Tjaden
(Tollenlaan 32 3702 GV ZEIST)
Dhr. D.A.F. van Lith
(Volkerakstraat 26 (1) 1078 XS AMSTERDAM)
Dhr. D.C. Nicolai
(Stationsstraat 4A 8441 AX HEERENVEEN)
Dhr. D.J. van Brummen
(Pr. Alexanderweg 54B 3712 AB HUIS TER HEIDE)
Dhr. E.R.P. Madari
(Cannenburch 80 8226 RS LELYSTAD)
Dhr. F. Lehrmann
(Alberdingk Thijmlaan 31 2106 EH HEEMSTEDE)
Dhr. F. van der Haghen
(Brouwerstraat 3 6151 BK MUNSTERGELEEN)
Dhr. G.J. Gerritsma
(Rivierenlaan 258 8226 LH LELYSTAD)
Dhr. H.C. van Prooijen
(Koningslaan 107 3583 GT UTRECHT)
Dhr. J.M. Jacobs
(Mariniersweg 9 3011 NB ROTTERDAM)
Dhr. J.P. van der Woude
(De Witte Zwaan 44 3824 XL AMERSFOORT)
Dhr. J.R. Tisscher
(Mathildestraat 5B 4901 HC OOSTERHOUT)
Dhr. P.W. Mulder
(Stadhouderslaan 58 2517JA DEN HAAG)
Dhr. P.W.M. van Meerendonk
(Lariksweg 28 8162 EG EPE)
Dhr. R.J. Kleipool
(Reimersbeek 3 1082 AE AMSTERDAM)
Dhr. R.L.L. Borger
(Noorderpoort 93B 5916 PJ VENLO)
Dhr. R.N.S. Madari
(Huizerweg 12 1402 AA BUSSUM)
Dhr. R.S. Ramlakhan
(Antje Breijerstraat 6 2132 ZT HOOFDDORP)
Dhr. R.T.H.K. Trossel
(Kanaalweg 33 2903 LR CAPELLE A/D IJSSEL)
Dhr. S.J.G. Kingma
(Pieter Clandlaan 106-110 1068 NP AMSTERDAM)
Dhr. W.D. van der Vegt
(Rembrandstraat 96 7731 SG OMMEN)
Drs. R.E.B. Zecher
(Orderparkweg 5 7312 EN APELDOORN)
Mevr. A.C. Alons
(Vingerhoed 2 6953 BZ DIEREN)
Mevr. A.E.M. Uiterwijk
(Jacob Catslaan 36, Leiden, Nederland)
Mevr. C.H. Stronkhorst
(Koninginneweg 107, Haarlem, Nederland)
Mevr. C.J. Wout
(Eerste Stationsstraat 69 2712 HC ZOETERMEER)
Mevr. E.K. Lugard
(Bentmaatweg 4 7525 PD LONNEKER)
Mevr. G.A. Vlot
(Hoofdstraat 24 4265 HK GENDEREN)
Mevr. H.R.M. Huige-van der Weij
(Zwanenwoerd 1 8102 BE RAALTE)
Mevr. I.E. de Vries
(Koningsweg 234 3582 GM UTRECHT)
Mevr. I.M. Koolsbergen
(Halvemaanstraat 3 5211 VV S HERTOGENBOSCH)
Mevr. K.U. Deutsch
(Schalk Burgerstraat 17 1092 JW AMSTERDAM)
Mevr. M. Duran
(Frankenslag 32B 2582 HS DEN HAAG)
Mevr. M.A.G. Kuijpers
(Gerard Doustraat 4-A 5831 CC BOXMEER)
Mevr. M.A.G. Kuijpers
(Zandstraat 34 5425 VB DE MORTEL)
Mevr. M.G.C. van Rooijen
(Smalzijde 21A 4243 JP Nieuwland)
Mevr. M.J. Sipma
(Zuiderweg 23 1271 LX HUIZEN)
Mevr. M.L. van Wetten
(Maziestraat 5 2514 GT DEN HAAG)
Mevr. M.L. van Wetten
(Regulierenring 9 3981 LA BUNNIK)
Mevr. M.P. Verhelst - Linssen
(Raamschoorseweg 75 4838 EN BREDA)
Mevr. M.R. de Jong
(Westerweg 14 1815 DE ALKMAAR)
Mevr. N. Weiss
(Joris Van Der Haagenlaan 19 6814 LJ ARNHEM)
Mevr. S. van As
(Van Oldenbarneveltlaan 8 1215 GG HILLVERSUM)
Mevr. S.J.J. Theunissen
(Oude Raadhuisstraat 2 6125 BA OBBICHT)
Mw. J.H.F.M. de Bruin
(Stallestraat 28 6261 ND MHEER)
Dhr. P.H. van der Meer
(Zwartemeerlaan 44 2317 LV LEIDEN)
Dhr. R.A.W. Velthuis
(Van Calcarstraat 4, Deventer, Nederland)
Dhr. R.B. Elens
(Dorpsstraat 8A 5768 CE MEIJEL)
Mevr. B.P.M.G. Havenith
(Gerard Doustraat 4A 5831 CC BOXMEER)
Mevr. I.T.G. Miggels
(Nassaulaan 2 3832 EB LEUSDEN)
Mevr. L.S. Boeken
(Stationstraat 6E 1391 GN ABCOUDE)
Mevr. W.A.C. Bos
(Oude Kanaaldijk 7 1825 AT ALKMAAR)
Dhr. A.M. Windgassen
(De Parelvisserslaan 78 1183 RN AMSTELVEEN)
Dhr. A.M. Windgassen
(Halvemaanstraat 3 5211 VV DEN BOSCH)
Dhr. B.R. de Klyn
(De Friedhof 2 6955 BP ELLECOM)
Dhr. C.W.H.G. Rhee
(Kerkstraat 23 6629 AR APPELTERN)
Dhr. J.K. Bolhuis
(Vingerhoed 2 6953 BZ DIEREN)
Dhr. A. Leupen
(Koningsweg 234 3582 GM UTRECHT)
Dhr. A. van der Marel
(Westerbuurt 13 1606 AK VENHUIZEN)
Dhr. A.A. van Dinteren
(Dolfijnpark 31 2983 AZ RIDDERKERK)
Dhr. A.J.M. Brockhoff
(Boomcateweg 67A 7442 BE NIJVERDAL)
Dhr. B.J. Otten
(Hogelandsingel 85 7512 GD ENSCHEDE)
Dhr. C.E.A.M. Gerritse
(Loonsebaan 37 5263 CL VUGHT)
Dhr. D. van Schaardenburg
(Staringlaan 17 1215 BR HILVERSUM)
Dhr. F.C.C.M. van der Pluijm
(Frankrijkstraat 126 5622 AH EINDHOVEN)
Dhr. F.CHR. Kusse
(Deurloostraat 129 Hs 1078 HX AMSTERDAM)
Dhr. F.R. Wieland
(Waalstraat 60 7333 JZ APELDOORN)
Dhr. G.F. Wiringa
(Achterstraat 80 3961 BJ WIJK BIJ DUURSTEDE)
Dhr. G.F. Wiringa
(Koningsweg 234 3582 GM UTRECHT)
Dhr. G.O. Polderman
(De Nessermolen 66 1188 JC AMSTELVEEN)
Dhr. G.TH. Hornstra
(Papenvoort 3 9447 TT PAPENVOORT)
Dhr. H. Stuut
(Burg. Waldastraat 12 9163 JC NES (AMELAND))
Dhr. H. Stuut
(Groenekanseweg 172 3737 AK GROENEKAN)
Dhr. H.F. van Berkel
(Lienderveldsestraat 1 4033 BC LIENDEN)
Dhr. H.H. Andringa
(Hoogtjestraat 1 9988 RN USQUERT)
Dhr. H.H.M. Wijtenburg
(Groesbeekseweg 209 6523 NS NIJMEGEN)
Dhr. H.R.J. Snijders
(Blankensteinweg 38 7943 KP MEPPEL)
Dhr. H.R.J. Snijders
(Middenweg 51, Hoogeveen, Nederland)
Dhr. J.C. Scholten
(Koningsweg 234 3582 GM UTRECHT)
Dhr. J.D. Stuivenga
(Bargerkampenweg 11 7812 BT EMMEN)
Dhr. J.G.B. Bol
(Kometenstraat 5 9742 EC GRONINGEN)
Dhr. J.G.J. Stiekema
(Walstraat 21 8011 NR ZWOLLE)
Dhr. J.P. Boode
(Schaesbergerweg 184 6415 AL HEERLEN)
Dhr. J.W. van Straten
(Havikenhof 38 3862 LR NIJKERK)
Dhr. L.T.H. Duivenvoorden
(1e Weteringdwarsstraat 49 1017 TL AMSTERDAM)
Dhr. L.T.H. Duivenvoorden
(Dorpsweg 13 1697 KA SCHELLINKHOUT)
Dhr. M. Mosdzien
(Spoorstraat 58 5931 PV TEGELEN)
Dhr. M.A.M. Hounjet
(Kerkweg 111 6155 KL PUTH)
Dhr. M.H.C.T. Meijer
(Dorsvloer 2 7641 DZ WIERDEN)
Dhr. M.J. Smulders
(Noordwal 27 5211 RN DEN BOSCH)
Dhr. M.J.J.H. de Sonnaville
(Centaurea, Orderparkweg 5 7312 EN APELDOORN)
Dhr. M.N. Spaargaren
(Ien Dalessingel 37 7207 LA ZUTPHEN)
Dhr. N. van Amstel
(Julianaweg 72 1934 CH EGMOND AD HOEF)
Dhr. N. van Amstel
(Kaapstraat 39 1796 AE DE KOOG - TEXEL)
Dhr. P. Bruining
(Waterland 29 9734 BA GRONINGEN)
Dhr. P. de Bruin
(Lienderveldsestraat 1 4033 BC LIENDEN)
Dhr. P. Molenaar
(Laan Van Meerdervoort 237 2563 AB DEN HAAG)
Dhr. P. van Hoeve
(Centaurea, Orderparkweg 5 7312 EN APELDOORN)
Dhr. P.B.A. Crama
(Westerbaan 16 4386 CR VLISSINGEN)
Dhr. P.H.G.M. Meuwese
(Leonardo Da Vincistraat 15, Amersfoort, Nederland)
Dhr. P.J. Tromp
(Wilsonstraat 56 2131 PT HOOFDDORP)
Dhr. R. Einhorn
(Pr. Willemstraat 41(Ihc) 2584 HT DEN HAAG)
Dhr. R.A.A.M. Swagemakers
(Achter 't Zand 54 4103 XP CULEMBORG)
Dhr. R.H. Brik
(De Jonghlaan 9 3431 GW NIEUWEGEIN)
Dhr. R.H. Brik
(Willemsparkweg 48 1077 HH AMSTERDAM)
Dhr. R.J. Zethoven
(Busselterweg 5 7973 KN DARP)
Dhr. R.J.W.M. Barthels
(Kleinestraat 21 5151 AC DRUNEN)
Dhr. R.L. van der Reijden
(Bennekomseweg 36 6717 LM EDE)
Dhr. R.M. Edelbroek
(Brahmsstraat 4 1817 HE ALKMAAR)
Dhr. S. van der Veen
(Kon. Julianalaan 9 7204 AE ZUTPHEN)
Dhr. S.J.C. Ottenheijm
(Deken Van Erpstraat 5 5492 CB SINT OEDENRODE)
Dhr. S.L. Buskin
(Van Bommellaan 21 2245 VN WASSENAAR)
Dhr. S.M. Jamaludin
(Karperveen 553 3205 HE SPIJKENISSE)
Dhr. W.A. Heckman
(Spieghellaan 3 1217 RK HILVERSUM)
Dhr. W.J. van der Krol
(Emmakade 30 8933 AS LEEUWARDEN)
Dhr. W.J. van der Krol
(Wouwermanstraat 34, Eindhoven, Nederland)
Dhr. W.T. Roukema
(De Swurden 8 8447 EA HEERENVEEN)
Mevr. A. van Veen
(Helze 27, 5662 JE Geldrop)
Mevr. A. Vissers-Oleszczak
(Faradystraat 2 2014 EN HAARLEM)
Mevr. A. Vissers-Oleszczak
(J.van Nassaustraat 111 2596 BS DEN HAAG)
Mevr. A. Wilschut-Verhoef
(Klipper 75 2991 KL BARENDRECHT)
Mevr. A.J. Heg
(Marselaar 1 4907 LE OOSTERHOUT)
Mevr. A.L. Jans
(Johan De Wittstraat 2 2902 HG CAPELLE A/D IJSSEL)
Mevr. A.M. van Nierop
(Transportweg 8, Assen, Nederland)
Mevr. A.M.B. Sneevliet
(Kreilen 3 9243 WC BAKKEVEEN)
Mevr. A.S.G. Kossakowski
(Deurloostraat 129hs 1078 HX AMSTERDAM)
Mevr. A.S.G. Kossakowski
(Noordhollandstraat 50 1081 AV AMSTERDAM)
Mevr. C. Revet-Roth
(Boerenweg 38 5944 EL ARCEN)
Mevr. C.M.M.M. Javelle
(Pr. Willemstraat 41 (IHC) 2584 HT DEN HAAG)
Mevr. C.M.M.M. Javelle
(Villapark 3 3051 BP ROTTERDAM)
Mevr. E. Kroes-Verheij
(Villapark 3 3051 BP ROTTERDAM)
Mevr. E. Velders
(Stationsweg 27 3981 AA BUNNIK)
Mevr. E.C.M. Eeltink
(Meergracht 33 1131 EN VOLENDAM)
Mevr. F.E.M. Wolffenbuttel
(Groenekanseweg 22 3732AG DE BILT)
Mevr. G.C. Scholten-Huissoon
(Westeinde 162 Bis 1601 BN ENKHUIZEN)
Mevr. G.M. van den Berg
(Spyridon Louisweg 106 1034 WR AMSTERDAM)
Mevr. G.O.V. Meijer
(Arondeusstraat 5 1063 GB AMSTERDAM)
Mevr. G.O.V. Meijer
(Deurloostraat 129hs 1078 HX AMSTERDAM)
Mevr. H.B.J. de Gans-Kouwen
(Koningsweg 234 3582 GM UTRECHT)
Mevr. H.J.M. Ruyssenaars
(Hammarskjoldstede 5 4463 KN GOES)
Mevr. H.N. Buitelaar
(Floris Burgwal 194 2907 PL CAPELLE A/D IJSSEL)
Mevr. H.P.C.J.M. Mossel
(Siemensstraat 2 3553 GH UTRECHT)
Mevr. I. de Vos
(De Beemd 3 (Huisartsenpraktijk) 2291 VZ WATERINGEN)
Mevr. I. de Vos
(Landgoed de Wittenburg 4 2244 BV WASSENAAR)
Mevr. I. Fain
(Koppelstokstraat 13 2583 CB DEN HAAG)
Mevr. J. Blommers
(Leonardo Da Vincistraat 15 3822 TK AMERSFOORT)
Mevr. J.A. Stallinga
(Van Harinxmaweg 19 9246 TL OLTERTERP)
Mevr. J.M. Nieuwendijk
(Centaurea, Orderparkweg 5 7312 EN APELDOORN)
Mevr. J.T. Trotsenburg
(Bolkruid 28 3068 DN ROTTERDAM)
Mevr. K. Denis-Slenter
(Provinacialeweg 9 6255 NV TERLINDEN - NOORBEEK)
Mevr. L. Alberts
(Gc Ingang 15,Loosdrechtse Bos 15 1213 RH HILVERSUM)
Mevr. M. Miclea
(Bukkumweg 16F 5081 CT HILVARENBEEK)
Mevr. M.A. van Hilten
(Mariendaalseweg 12 6986 AC ANGERLO)
Mevr. M.C.J. Colsen
(Axelsestraaat 101 4537 AE TERNEUZEN)
Mw. M.E. van der Steur
(Koningsweg 234 3582 GM UTRECHT)
Mevr. M.H. Klompe
(Koningsweg 234 3582 GM UTRECHT)
Mevr. M.H. Klompe
(Zoutkamperschans 1 3432 TZ NIEUWEGEIN)
Mevr. M.H. Pelt
(Punter 48-39 8242 GK LELYSTAD)
Mevr. M.L. Hofstra
(Klaver 1 9761 LD EELDE)
Mevr. N. Savchenko-Oreolkina
(Vlamenburg 141 2591 AR DEN HAAG)
Mevr. O.V. Serck-Krasnoslobodtseva
(Tollenskade 41 2274 LV VOORBURG)
Mevr. R. Moonen
(Sint Servaasklooster 36 6211 TE MAASTRICHT)
Mevr. R. Vijslingz
(Rijswijk, veraartlaan 12)
Mevr. R.M. de Ruijter
(Bastion 14 3823 BP AMERSFOORT)
Mevr. S. Karcher
(Parkstraat 38A 6828 JK ARNHEM)
Mevr. S. Obbink-Verbeek
(Koningsweg 234 3582 GM UTRECHT)
Mevr. S. Roeleveld
(Bernhardstraat 30 6707 CN WAGENINGEN)
Mevr. S. Terol
(Kromme Spieringweg 533 2141 AK VIJFHUIZEN)
Mevr. S.E. in 't Hout-Kegge
(P. Theeuwenlaan 9 5591 EJ HEEZE)
Mevr. W. Stoof
(Herman De Manstraat 15 3842 AT HARDERWIJK)
Mevr. Y.H. Ruiter
(Nieuwe Bussummerweg 36 1272 CJ HUIZEN)
Mevr. Y.H. Ruiter
(Razeil 29 1319 EA ALMERE)
Mevr. V.M.J. Novotny
(Lage Horst 3 6562 KT GROESBEEK)
Dhr. H. de Jonge
(Warandelaan 52 4904 PD OOSTERHOUT)
Dhr. J.C.H. Jansen
(Onderwierum 8 9959 TA ONDERDENDAM)
Dhr. H. Oosterbosch
(Hoogstraat 29 6085 EE HORN)
Mevr. B.S. Sondervan-Frank
(Eline Verestraat 33 1183 KX AMSTELVEEN)
Dhr. H.J. Lamers
(Kasteel Aldenghoorstraat 6 6043 XJ ROERMOND)
Dhr. C.J. den Hertog
(Gerrit Van Assendelftstraat 48 1964 NL HEEMSKERK)
Dhr. A.J. Fabriek
(Prins Hendriklaan 30 1862 EL BERGEN)
Dhr. A.J.R. van der Leij
(Bijlmerdreef 657 1102 RP AMSTERDAM)
Dhr. S.F. Blomme
(De Huesmolen 163 1625 HW HOORN)
Mevr. S.E. Wierda
(Oudegracht 237 1811 CG ALKMAAR)
Dhr. A. Keesman
(Stationsstraat 4A 8441 AX HEERENVEEN)
Mevr. C.A. Sinay
(Meerstraat 14 5509 RA VELDHOVEN)
Dhr. F. van Eekelen
(Woudmeerweg 33 1746 CD DIRKSHORN)
Dhr. J. Cohen
(Boerhaavelaan 32 3843 AP HARDERWIJK)
Dhr. J. van Zee
(Rosenburglaan 227 4385 KL VLISSINGEN)
Dhr. E. Schweden
(Tolweg 4H 3741 CK BAARN)
Dhr. R.A. Boukema
(Noordweg 495 4333 KE MIDDELBURG)
Dhr. R.A. Boukema
(Pr. Mauritssingel 16 2912 BG NIEUWERKERK A/D IJSSEL)
Mevr. E.J. Wardenier
(Berg En Dalseweg 83 6522 BC NIJMEGEN)
Mevr. J.C.G.M. Wurfbain-Tijs
(Rumelaarseweg 38 3931 PA WOUDENBERG)
Mevr. M.J.A. Borg
(Verlengde Hereweg 187 9721 AS GRONINGEN)
Dhr. E.J.G.M. van de Voort
(Kerkakkerstraat 15 5616 HA EINDHOVEN)
Dhr. H. Koning
(Vendelier 51A 3905 PC VEENENDAAL)
Dhr. P.I.P. Soema
(Keukenhoflaan 33 2548 PC DEN HAAG)
Mevr. A.F.M. Schalkwijk
(Nieuwpoortstraat 25 5628 NA EINDHOVEN)
Mevr. G. Smits-Tolman
(Waterlelie 4 9801 LG ZUIDHORN)
Mevr. S. Spoelstra
(Karel Doormanstraat 14 5831 LT BOXMEER)
Dhr. E.A. Brink
(Engelanderweg 36 7361 CW BEEKBERGEN)
Dhr. E.A. Brink
(s Gravendijkwal 66 3014 EG ROTTERDAM)
Dhr. P.V. Astro
(Hegedijk 35 8405 GS LUXWOUDE)
Dhr. G.P.J.M. van Delft
(West-Kerkstraat 1A 4486 BL COLIJNSPLAAT)
Mevr. G.G. de Ruig
(Beltmolen 76 2906 SC CAPELLE A/D IJSSEL)
Dhr. E.J. de Rijk
(De Opera 7 8265 TB KAMPEN)
Dhr. E.J. de Rijk
(Gez.C.De Weide, De Zaaier 4 7908 MA HOOGEVEEN)
Dhr. P.J.B. te Lintelo
(Franciscuslaan 11 4731 TZ OUDENBOSCH)
Dhr. P.J.B. te Lintelo
(Scheveningseweg 13, Den Haag, Nederland)
Dhr. R.F.G. Lugten
(Jac.P. Thijsselaan 19 2803 RS GOUDA)
Dhr. A. Starrenburg
(Dijkstraat 10 2675 AX HONSELERDIJK)
Dhr. R.A. Muts
(Regentesselaan 3 7316 AA APELDOORN)
Dhr. R.W. Blok
(Cornelis Dirkszstraat 27-1 1056 TP AMSTERDAM)
Dhr. R.W. Blok
(Westerweg 407 1852 PS HEILOO)
Mevr. C.C. Huijmans
(Cornelis Dirckszstraat 27-1 1056 TP AMSTERDAM)
Mevr. C.C. Huijmans
(Westerweg 407 1852 PS HEILOO)
Dhr. H.G.F. Brussen
(Nilantsweg 103 8041 AR ZWOLLE)
Dhr. P.D. Luijendijk
(Hantumerweg 11, 9145 CL Ternaard, Nederland)
Dhr. J. Reeskamp
(Horloseweg 69 3853 MJ ERMELO)
Dhr. W.G.R. Wisse
(Boeylaan 31 4143 BX LEERDAM)
Dhr. D. Meijer
(Welpeloweg 4 7586 BJ OVERDINKEL)
Mevr. M.L. Thiadens
(Ihch, Jan Van Nassaustraat 125 2596 BS DEN HAAG)
Dhr. L.H.L. Blind
(Varenstraat 27 3675 WJ SOEST)
Mevr. C.L.M. van den Berg-Lunter
(Heemskerklaan 52 6881 ES VELP)
Dhr. G.W. Kentie
(Dijkstelweg 6 3253 TB OUDDORP)
Dhr. H.J. Hummelen
(Nienhof 74 6715 AE EDE)
Mw. J.H.F.M. de Bruin
(Stallestraat 28, Mheer, Nederland)
Mw. M.E. van der Steur
(Raadhuislaan 3, Maarn, Nederland)
Mw. A. Robinson
(Kruisweg 59, Haarlem, Nederland)
Dhr. P.C. Fruijtier
(Nieuwstraat 1A, Rosmalen, Nederland)
HAU | Homeopatisch Artsencentrum Utrecht
(Koningsweg 234, 3582 GM Utrecht, Nederland)
Artsencentrum Integrale Geneeskunde Amsterdam (AIGA)
(Deurloostraat 129 hs, 1078 HX Amsterdam)
Mw. A. Popma
(Regentesselaan 3, Apeldoorn, Nederland)
Dhr. P.D. Luijendijk
(Ulesprong 23, 8406 AH, Tijnje, Nederland)
Dhr. B.K. Mulder
(Overkampweg 381, Dordrecht, Nederland)
Dhr. K.L. Liem
(Antoniuslaan 67, Venlo, Nederland)
Mw. J.B. van Ditmarsch
(Schaepmanlaan 5, Huizen, Nederland)
Mw. M.E. van der Steur
(Zoutkamperschans 1 3432 TZ Nieuwegein)
Mw. Y.R. Groeneveld
(Steven Wiegmanlaan 19, 8881 GH, West-Terschelling)
Centaurea | Homeopatisch Artsen Centrum
(Orderparkweg 5, 7312 EN Apeldoorn)
Dhr. N.J.W. Kamphorst
(Kerklaan 2F, 3851 JV, Ermelo)
Mevr. J.M. Deckers -Kocken
(Bilthoven, Prof. Bronckhorstlaan 10, gb 106)
Mw. B.M.E. van Klink
(Contactweg 145, 1014 BJ, Amsterdam)
Mw. S. Duivenvoorden - Saraiva
(1e Weteringdwarsstraat 49 1017 TL Amsterdam)
Mw. J.M. van Krugten
(Leggeloo 70 7991 PZ Dwingeloo)
Mw. S. Duivenvoorden - Saraiva
(Dorpsweg 13 1697 KA Schellinkhout)
Dhr. J.TH. Holwerda
(Wim Sonneveldlaan 205 3584 ZS Utrecht)
Mw. M.H.B. Heres
(Gerard Doustraat 4A, Boxmeer, Nederland)
Mw. C. Faber - Botermans
(Lindelaan 4, Bussum, Nederland)
M. Meijer Dokter BLOEM® Leefstijlkliniek,
(Piet Heinstraat 11, Zutphen, Nederland)
Mevr. B.R. Blokhuis
(Polsteeg 3, Barchem, Nederland)
Mw. S.E.A. Ghafoerkhan
(Sint Pieterstraat 88, Kerkrade, Nederland)
Dhr. A.C. Korbee
(Plantageweg 45, Alblasserdam, Nederland)
Mevr. M. Oussoren, Lifestyle Loenen
(Middenhoek 62, Loenen aan de Vecht, Nederland)
Mevr. M. Oussoren
(Schalk Burgerstraat 17, Amsterdam, Nederland)
Dhr. S.J. Weertman
(Derkinderenstraat 118, Amsterdam, Nederland)
Mw. A. de Jong
(Kortenhoevenseweg 59B, Lexmond, Nederland)
Mw. Y.M.H. Verhoeven
(Koningsweg 234, Utrecht, Nederland)
Dhr. V. Bansi
(De Heemstraat 16, Den Haag, Nederland)
Mw. C.P.M. Simons
(Waterviolier 40, Den Haag, Nederland)
Dhr. G.H.M. ten Oever
(Muggenbroekerlaan 21, Roermond, Nederland)
Mw. A.L. Semeijn
(Weteringschans 72/3, Amsterdam, Nederland)
Mevr. F.TH.A. van Meel
(Kleinzand 151, Sneek, Nederland)
Mw. B.A. Roldaan
(Parkstraat 38a, Arnhem, Nederland)
Mw. Postema - van der Heijde
(Stationsplein 4H, Zwijndrecht, Nederland)
Mw. G.A. Vlot
(Hendrik van Viandenstraat 15, Amersfoort, Nederland)
Mw. G.A. Vlot
(Koninginneweg 93, Hilversum, Nederland)
Mw. M. Zeegers - Nouwen
(Hanzeplein 1, Groningen, Nederland)
Mw. A.C.J. Vester
(Keizersweg 25, Holten, Nederland)
Dhr. A.H. Kramer
(Koningsweg 234, Utrecht, Nederland)
Mw. P. Welling - Van der Sterren
(Dreef 27, Zutphen, Nederland)
Dhr. W.M. de Jong
(Damhertlaan 31, 3972 DB Driebergen-Rijsenburg, Nederland)
Mw. A.L. Saaltink
(Kanaalstraat 254, Utrecht, Nederland)
Mw. F. El Maknouzi
(Frederikstraat 951, Den Haag, Nederland)