Best of both worlds

‘Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.’

Albert Einstein

Voor artsen

Bent u als arts geïnteresseerd in integrale geneeskunde, opleidingsmogelijkheden?

Voor patiënten

Bent u als patiënt op zoek naar meer informatie over behandelmogelijkheden en artsen?

Ik ben op zoek naar een arts voor integrale geneeskunde

Op deze site vindt u artsen, werkzaam in Nederland, die integrale geneeskunde toepassen. U kunt zoeken op woonplaats, postcode, achternaam of vakgebied. De behandeling is allereerst gericht op herstel van gezondheid door het ondersteunen en stimuleren van het zelfherstellend vermogen en het wegnemen, dan wel verminderen van oorzakelijke, ziekmakende factoren. Doel van een behandeling is het bevorderen van duurzame gezondheid.

Binnen de AVIG vindt u verschillende vakrichtingen 

Te kiezen valt tussen artsen die zich toegelegd hebben op biofysische geneeskunde, homeopathische geneeskunde, natuurgeneeskunde, acupunctuur en geneeskunde volgens de neuraal-en regulatietherapie. Er zijn ook biologische tandartsen aangesloten bij de AVIG. Onder ‘categorie’ vindt u artsen die kundig zijn in specifieke ziektebeelden en de integrale behandeling daarvan.

Het lidmaatschap van de AVIG is een garantie dat de arts zich geschoold heeft in zijn of haar vakgebied en ook op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen middels bijscholing en nascholingen. De AVIG onderschrijft de KNMG gedragsregels en is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. De kosten voor consulten en behandelingen door de AVIG arts worden door de meeste ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

Integrale Geneeskunde, kennis over gezondheid, ziekte en zelfherstel

Gezondheid bevorderen zover het mogelijk is, klachten verlichten als het nodig is

‘integrale geneeskunde’ wordt door de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG)  gebruikt als de Nederlandse vertaling van Integrative Medicine.*

Deze term is gedefinieerd door een consortium van meer dan zeventig academische centra in ‘de Verenigde Staten, waaronder topuniversiteiten als Yale en Stanford. Met Integrative Medicine/integrale geneeskunde wordt een visie beschreven waarbij arts/behandelaar en patiënt gelijkwaardig zijn (de arts/behandelaar als coach), de patiënt/cliënt centraal staat, de mens als geheel wordt gezien en er een keuze gemaakt kan worden uit alle beschikbare therapeutische mogelijkheden waarvoor wetenschappelijke onderbouwing bestaat, in de zin van aanwijzingen voor de effectiviteit en bewijs van veiligheid.

* De definitie van het Amerikaanse Consortium Academic Health Centers for Integrative Medicine luidt:

‘The practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing.’

VAKRICHTINGEN

AVIG-artsen zijn opgeleid in diverse vakrichtingen en delen hun kennis in verschillende vakgroepen. Vormen van geneeskunde die besproken en toegepast worden zijn homeopathische, natuurgeneeskunde, neuraal- en regulatietherapie, biofysische geneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde, ayurvedische geneeskunde, acupunctuur geneeskunde, traditonele chinese geneeskunde. 
Acupunctuur

Acupunctuur is een methode om waar mogelijk het zelfgenezend vermogen van het lichaam te bevorderen en ziekte te bestrijden.

Bij een acupunctuurbehandeling wordt een aantal hele dunne acupunctuurnaalden door de huid gestoken. Ze blijven meestal 20 tot 30 minuten zitten. De naalden worden vaak met de hand nog even gestimuleerd.

Er kan moxa (als warmte bron) op de naald worden gebruikt of de naalden kunnen via een zwak stroom worden gestimuleerd (electro-acupunctuur). Vaak worden er niet meer dan 5- 15 naalden…
Meer lezen

Neuraal- en regulatietherapie

Neuraaltherapie is een behandelwijze die erop gericht is via het vegetatieve of onwillekeurige zenuwstelsel de regulatie in het lichaam te herstellen en blokkades op te heffen. Dit gebeurt met injecties met procaïne of een ander kortwerkend plaatselijk verdovend middel.

Om te begrijpen wat neuraaltherapie is en hoe het werkt, begin ik maar bij mezelf. Gisteravond zat ik op mijn knieën bij mijn houtkachel om hem aan te maken. Op dat moment werd ik er weer aan herinnerd dat ik enkele weken geleden met schaatsen op mijn linker knie was gevallen….
Meer lezen

Homeopathische geneeskunde

De essentie van de homeopathie is het vinden van het geneesmiddel dat in staat is het zelfgenezende vermogen van de patiënt optimaal te stimuleren. Dus in feite helpt het homeopathisch geneesmiddel iemand zelf te genezen.

De homeopathische geneeskunde wordt gekenmerkt door het toepassen van de similiaregel en het speciale bereidingsproces van de geneesmiddelen, het potentiëren.

Visie

De homeopathische visie op ziekte is dat er bij ziekte sprake is van een verstoring van de het natuurlijke evenwicht
Meer lezen

Biofysische geneeskunde

Biofysische geneeskunde, uitgeoefend door de artsen van de artsenvakgroep, houdt zich bezig met alles wat met informatieoverdracht en informatie-uitwisseling te maken heeft. Zeg maar met energie en de “gebruiksaanwijzing” om die energie in een concrete actie om te zetten door beïnvloeding van de vele hormonale, enzymatische, extra- en intercellulaire processen die zich in het menselijk lichaam afspelen.

Concrete aandachtspunten bij elke behandeling zijn:

  • Elimineren: lichamelijke, psychisch-mentale, sociale en andere belastende en inperkende factoren,
  • Transformeren: van evenwichtsverstoringen in de zelfgevoelens (innerlijke tevredenheid, zelfachting, zelfvertrouwen en innerlijke vrijheid) en van inperkende (geloofs)overtuigingen,
  • Harmoniseren: van ontsporingen met betrekking tot chemische ”oneffenheden”(hormonen, mineralen, vitamines, plantenstoffen, enzovoort) en stoornissen in de stofwisseling,
  • Optimaliseren: van alles wat met niet perfecte informatieoverdracht en de aansturing van de gedifferentieerde celfuncties en met de opbouw van energie van doen heeft.

Dat betekent voor de diagnose een uitgebreid onderzoek op diverse terreinen (lichamelijk, psychisch, chemisch en energetisch). Daarvoor wordt ook apparatuur ingeschakeld, net als bijvoorbeeld bij de cardioloog een elektrocardiogram wordt gemaakt.

Een belangrijk uitgangspunt binnen de biofysische geneeskunde is, dat heel veel processen in het organisme mede beïnvloed worden door vaak onbewuste emoties. Biofysische geneeskunde kan dan ook gezien worden als de geneeskunde die zich specifiek richt op de wisselwerking in en rondom het organisme. Ons organisme beschikt over een bio-energetisch regulatiesysteem en stuurt de fysiologische processen door elektromagnetische signalen aan. Dit regulatiesysteem speelt zowel bij gezondheid als bij ziekte een cruciale rol.

Al die processen in het lichaam worden in de Biofysische geneeskunde onderzocht. Voorbeelden: stofwisseling, warmteregulatie, circulatie, hartkracht, ademhaling, afweerkracht, uitscheiding van afvalstoffen en de controlemechanismen vanuit de hersenen.

Na een uitgebreide diagnose kan een adequate behandeling volgen (zie hiertoe de aandachtspunten, zoals boven beschreven).

De Stichting Opleiding Biofyische Geneeskunde (SOB) behartigt de inhoudelijke kwaliteit.

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die uitgaat van het zelfherstellend vermogen van het lichaam, met aandacht en bewustwording voor wat bijdraagt aan gezondheid en wat niet.  Dit omvat een breed scala aan behandelwijzen en adviezen over o.a. reinigen (ontgiften, detox), vasten, voeding en dieet, beweging, ademtherapie, natuurlijke middelen en supplementen.

Antiek en modern

De natuurgeneeskunde is geworteld in de oudste vormen van geneeskunde, in een tijd dat de mens leefde volgens het ritme van de natuur en er aandacht was voor het zelfherstellend vermogen van het lichaam.
Meer lezen

Deze map bestaat niet. Maak deze aan.