www.releasethefirstreport.com

In 2012 heeft de Australische regering (NHMRC) een rapport laten opstellen waarin al het bekende onderzoek naar de werkzaamheid van homeopathie beoordeeld moest.

Dit overheidsrapport is nooit publiek gemaakt. Wel heeft men een tweede rapport laten opstellen, dat in 2015 is verschenen, en dat concludeert dat homeopathie niet werkt.

In dit tweede rapport hebben wetenschappers ernstige fouten en misleidende zaken gevonden. Zo was er geen homeopathisch arts lid van de onderzoekscommissie, en heeft men alleen onderzoeken met meer dan 150 proefpersonen beoordeeld. Dit laatste wordt nooit zo gedaan in soortgelijke rapporten, en men heeft dit feit trachten weg te moffelen in het rapport.

Op basis van vooral dit tweede Australische rapport heeft de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) in Nederland vervolgens in september 2017 in een verklaring aan de Nederlandse beleidsmakers geadviseerd dat homeopathie niet werkt, omdat er geen bewijs op basis van onderzoek bij patiënten is. Dit is gebeurd in het zgn. EASAC rapport.

 Deze verklaring wordt nu telkens aangehaald om homeopathie te beschadigen en richt op veel plaatsen in de wereld grote schade aan: Opleidingen sluiten, verzekeringen verdwijnen, artsen kunnen hun bevoegdheid verliezen, apotheken beperken hun aanbod.

Op den duur kan dit betekenen dat deskundige, tijdige en veilige homeopathische behandeling voor u niet meer voorhanden is wanneer u die nodig heeft, omdat de normale medische behandeling onvoldoende werkt.

Waarschijnlijk was de inhoud van het eerste Australische rapport naar de smaak van tegenstanders van homeopathie te positief over homeopathie. Er is geen ander scenario te bedenken dat verklaart waarom de Australische regering het eerste rapport openbaar te maken. Recent werden er vragen over gesteld in het Australische parlement, maar het is nog lang niet zeker of tot openbaarmaking van het eerste rapport zal leiden.

Teken daarom de internet petitie ‘www.releasethefirstreport.com’. Laat de Australische regering weten dat hun handelwijze ook uw belang treft.

Ook niet-Australische ondertekenaars kunnen ondertekenen en helpen.

Dank u wel.