Homeopathische geneesmiddelen werken.

Dat is in 1997 al bewezen. De European Academies Science Advisory Council (EASAC) beweert echter in een recent advies dat er geen bewijs zou zijn, maar baseert dit op onbetrouwbare, deels frauduleuze rapporten. De Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) roept de EASAC op tot een wetenschappelijke dialoog over homeopathische geneeskunde samen met homeopathische onderzoekers.  Het bewijs voor homeopathie doet niet onder voor dat van regulier.

De conclusie van de eerste vier meta-analyses die er gedaan zijn naar alle dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken (RCT’s) waren positief. De conclusie van de vierde meta-analyse (Klaus Linde, Lancet, 1997) was dat homeopathie significant beter werkt dan placebo. Met andere woorden: homeopathie werkt. De alom gerespecteerde epidemioloog Vandenbroucke noemde zelfs de hoge kwaliteit van dit onderzoek tijdens zijn jubileumlezing van The Lancet in 1998.

Lees het hele artikel (download persbericht PDF)