In juni 2019 legt de voorzitter van de AVIG zijn functie neer. Daardoor ontstaat bij de AVIG een vacature.

Context

De AVIG is een beroepsvereniging van BIG geregistreerde artsen en tandartsen die een aanvullende opleiding in leefstijlgeneeskunde en één of meer complementaire behandelwijzen hebben afgerond (acupunctuur, homeopathie, natuurgeneeskunde of neuraal therapie).

Jaarlijks maken 1-2 miljoen Nederlanders gebruik van deze behandelwijzen. Hoewel complementaire behandelwijzen dus een grote groep patiënten bedienen en de AVIG leden qua opleiding een ‘arts plus’ status hebben, komt dit nog niet voldoende tot uitdrukking in de erkenning en positionering van de complementaire behandelwijzen. De AVIG behartigt de belangen van haar leden in de breedste zin en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Daarnaast is de AVIG volop in de slag om erkenning en betere zorgverzekeringsvoorwaarden te realiseren. Contacten met alle relevante stakeholders worden gekoesterd en uitgebreid, samenwerkingsverbanden opgezocht. De afgelopen jaren zijn slagen gemaakt in interne en externe (BIG) herregistratie.

De AVIG wordt bestuurd door het algemeen bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en 3 leden. Het algemeen bestuur wordt  ondersteund door een bureausecretariaat bestaande uit een bureausecretaris en een secretaresse. Het secretariaat is gevestigd in Bunnik.

Functieomschrijving

De voorzitter geeft leiding aan het proces van professionalisering en positionering van de AVIG in het hierboven beschreven spanningsveld. De voorzitter bestuurt de vereniging en leidt de algemene ledenvergadering. Hij/zij bepaalt mede het beleid van de vereniging en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

De voorzitter is het aanspreekpunt van de vereniging in strategische en beleidszaken naar buiten. Hij/zij onderhoudt contact met de KNMG, het ministerie van VWS, het patiëntenplatform integrale zorg, complementaire beroepsverenigingen en andere zorginstituties.

Functie eisen

De AVIG zoekt een dynamische voorzitter die voldoet aan de volgende functie-eisen:

  • Academisch werk- en denkniveau.

  • Enige jaren bestuurservaring.

  • Profiel van verbinder en samenwerker.

  • Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).

  • Representatieve persoonlijkheid die met afstemming én lef kan optreden.

  • Affiniteit met de integrale geneeskunde en de gezondheidszorg is een must voor het vervullen van de functie.

  • Een medische achtergrond is een voordeel maar geen voorwaarde.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een bezoldigde, flexibele parttime functie op freelance basis met een urenbelasting van 8-12 uur per week op onregelmatige tijden.

Informatie

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Reny Cameron via het AVIG secretariaat (tel.nr. 06 14805117). Uw sollicitatie (motivatiebrief en CV) zien wij graag vóór 1 februari 2019 tegemoet via info@avig.nl