Patiënten die een arts voor integrale geneeskunde bezoeken hebben vaak chronische klachten. Homeopathische behandeling kan bij deze mensen een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid. Dat was al bekend uit eerder onderzoek en is opnieuw bevestigd. In 2015 en 2016 werd een praktijk registratieonderzoek gehouden in de vakgroep homeopathie van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG). Er namen 25 artsen en 399 patiënten deel. 
Maar liefst 68,7% van de patiënten had al langer dan een jaar last van het probleem waarvoor zij behandeling zochten. Bij vervolgbezoeken werd aan patiënten gevraagd of hun hoofdklacht was veranderd, daarbij meldde 38-44% een matige tot grote verbetering. In deze pilot study werden ook enkele onderzoeksinstrumenten uitgeprobeerd, met het oog op toekomstige onderzoeksprojecten. 
Lees hier het hele artikel: Klein-Laansma.Data collection.Homeopathy.2018