Recent artikel in Zorgvisie:  “Op 4 april vergadert de Tweede Kamer met minister Bruins over ontwikkelingen in de curatieve zorg. De kersverse onderzoeksresultaten over de omkeerbaarheid van diabetes type 2 zijn voor 21 artsen, wetenschappers en publicisten aanleiding om een tot nu onderbelichte ontwikkeling onder de aandacht te brengen: leefstijlgeneeskunde. ”

Lees verder:    https://www.zorgvisie.nl/leefstijlgeneeskunde-nodig-voor-fundamentele-omslag-de-zorg/