In de week van 10 september 2013 is er een persbericht uitgegaan naar de Nederlandse media.

PERSBERICHT

Discriminatie CAM-arts druist in tegen Europese richtlijnen

Btw heffing maakt integrale geneeskunde kind van de rekening 

Bunnik, 12 september 2013. Geheel tegen de regels van de Europese Commissie laat de Nederlandse regering per 1 januari 2013, de CAM-artsen btw heffen over hun werk. In de btw-richtlijn (Artikel 132, lid 1, onderdeel c) staat dat de lidstaten vrijstelling verlenen voor de medische verzorging, in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen als omschreven door de betrokken lidstaat. In vervolg op het lente-akkoord heeft het parlement met ingang van 1 januari 2013 een wet aangenomen die de vrijstelling van btw – voor gezondheidskundige verzorging van de mens – onder meer voor de CAM-artsen opheft. Dit is reden voor de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) om de overheid te dagvaarden; haar leden vallen onder deze regeling. Op woensdag 18 september 2013 vindt de hoorzitting plaats in het gerechtsgebouw in Den Haag.

Uitspraak 2015: CAM-artsen vrijgesteld van BTW