BIOFYSISCHE GENEESKUNDE

Biofysische geneeskunde houdt zich bezig met alles wat met informatieoverdracht en informatie-uitwisseling te maken heeft. Met energie en de “gebruiksaanwijzing” om die energie in een concrete actie om te zetten door beïnvloeding van de vele hormonale, enzymatische, extra- en intercellulaire processen die zich in het menselijk lichaam afspelen.

Concrete aandachtspunten bij elke behandeling zijn:

  • Elimineren: lichamelijke, psychisch-mentale, sociale en andere belastende en inperkende factoren,
  • Transformeren: van evenwichtsverstoringen in de zelfgevoelens (innerlijke tevredenheid, zelfachting, zelfvertrouwen en innerlijke vrijheid) en van inperkende (geloofs)overtuigingen,
  • Harmoniseren: van ontsporingen met betrekking tot chemische ”oneffenheden”(hormonen, mineralen, vitamines, plantenstoffen, etc.) en stoornissen in de stofwisseling,
  • Optimaliseren: van alles wat met niet perfecte informatieoverdracht en de aansturing van de gedifferentieerde celfuncties en met de opbouw van energie van doen heeft.

Dat betekent voor de diagnose een uitgebreid onderzoek op diverse terreinen (lichamelijk, psychisch, chemisch en energetisch). Daarvoor wordt ook apparatuur ingeschakeld, net als bijvoorbeeld bij de cardioloog een elektrocardiogram wordt gemaakt.

Een belangrijk uitgangspunt binnen de biofysische geneeskunde is, dat heel veel processen in het organisme mede beïnvloed worden door vaak onbewuste emoties. Biofysische geneeskunde kan dan ook gezien worden als de geneeskunde die zich specifiek richt op de wisselwerking in en rondom het organisme. Ons organisme beschikt over een bio-energetisch regulatiesysteem en stuurt de fysiologische processen door elektromagnetische signalen aan. Dit regulatiesysteem speelt zowel bij gezondheid als bij ziekte een cruciale rol.

Al deze processen in het lichaam worden in de Biofysische geneeskunde onderzocht, bijvoorbeeld: stofwisseling, warmteregulatie, circulatie, hartkracht, ademhaling, afweerkracht, uitscheiding van afvalstoffen en de controlemechanismen vanuit de hersenen.

Na een uitgebreide diagnose kan een adequate behandeling volgen.

De Stichting Opleiding Biofyische Geneeskunde (SOB) behartigt de inhoudelijke kwaliteit.