De Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG), waar de vakgroep Homeopathie onderdeel van is, ondersteunt het huidige Rijksvaccinatiebeleid en neemt afstand van homeopathische profylaxe als alternatief voor het huidige rijksvaccinatieprogramma. Er is momenteel onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van homeopathische profylaxe voor de preventie van de ziekten waartegen nu wordt gevaccineerd. Daarnaast is de AVIG wel van mening dat er meer openheid moet zijn over wetenschappelijke onderbouwing van de voor- en nadelen van vaccinatie, zodat ouders een gedegen afweging kunnen maken tussen de ernst van de ziekte en de mogelijke bijwerkingen, op korte en langere termijn, zowel van het vaccin zelf als van de hulpstoffen die bij het vaccineren worden gebruikt.

Conclusie

De AVIG ondersteunt het Rijksvaccinatiebeleid en pleit voor meer openheid over de wetenschappelijke onderbouwing van de voor- en nadelen van vaccinaties.