Acupunctuur is een methode om waar mogelijk het zelfgenezend vermogen van het lichaam te bevorderen en ziekten te bestrijden.

Bij een acupunctuurbehandeling worden een aantal hele dunne acupunctuurnaalden door de huid gestoken. Ze blijven meestal 20 tot 30 minuten zitten. De naalden worden vaak met de hand nog even gestimuleerd.Er kan moxa (als warmte bron) op de naald worden gebruikt of de naalden kunnen via een zwak stroom worden gestimuleerd (electro-acupunctuur). Vaak worden er niet meer dan 5- 15 naalden gezet.Onder acupunctuur worden nog meer dingen gerangschikt zoals
 • biofeedback methoden ( het doormeten van acupunctuurpunten met behulp van zwakstroom),
 • dry needling ( het steken van naalden op pijnpunten in de spieren),
 • oor- ,hand- ,gezichts-, buik- en schedelacupunctuur,
 • cosmetische acupunctuur
 • verscheidene massage en manipulatietechnieken uit de Chinese Geneeskunde (Tui Na).

Vaak wordt acupunctuur gecombineerd met het voorschrijven van (Chinese) kruiden.

Vergoeding door verzekeraars

De meeste verzekeraars vergoeden de behandeling gedeeltelijk in het aanvullende pakket. Er bestaat voor de aanvullende verzekering geen eigen risico. Er wordt 50 tot 100% van de consultkosten vergoed. Dat verschilt per verzekeraar.

U ontvangt een factuur bij iedere behandeling van de arts die u zelf kunt declareren bij uw verzekeraar. Voor de precieze voorwaarden dient u zelf contact op te nemen met uw verzekeraar.

Theorie over de werking van acupunctuur

De moderne wetenschappelijke verklaring is dat het stimuleren van acupunctuur-punten er voor zorgt dat in het zenuwstelsel stoffen (neurotransmitters) vrijkomen. Deze biologische stoffen kunnen er voor zorgen dat bijvoorbeeld de pijnbeleving verandert.

Door de beïnvloeding van het zenuwstelsel kan zo de vegetatieve en immuno-hormonale balans van het lichaam worden hersteld.

 

Omschrijving medische acupunctuur

Medische acupunctuur is het behandelen van patiënten met naalden met behulp van de theorie van de traditionele Chinese acupunctuur, getoetst volgens de huidige wetenschappelijke maatstaven (op indicatie en effectiviteit) en geïntegreerd is in het Westers medisch model.

Acupunctuurartsen staan voor een integrale samenwerking met huisartsen en specialisten in ziekenhuizen. De patiënt staat centraal . De acupunctuurarts kan als een coach tijdens het behandelingstraject optreden.

 

Opleiding, nascholing en (her)registratie

AVIG acupunctuurartsen bezitten naast hun deskundigheid als regulier arts een toegevoegde specialisatie in de medische acupunctuur.

 

De AVIG acupunctuurarts:

– is algemeen medisch en complementair opgeleid

– werkt of heeft in de reguliere gezondheidszorg gewerkt

– combineert tijdens het consult reguliere geneeskunde en o.a. acupunctuur

– heeft een door de vakgroep van de AVIG erkende acupunctuur-opleiding gevolgd

– volgt nascholingen van de reguliere geneeskunde en nascholingen op het gebied van de acupunctuur om volgens de criteria van de AVIG geregistreerd te blijven

 

Kwaliteit

Om de kwaliteit van de acupunctuurarts en de veiligheid voor de patiënt te waarborgen moet de arts niet alleen bevoegd maar ook bekwaam zijn. (Her)registratie door de AVIG betekent dat de acupunctuurarts bekwaam is op het gebied van de reguliere geneeskunde én op het gebied van de medische acupunctuur.

Daarom moet een AVIG acupunctuurarts iedere 5 jaar geherregistreerd worden door de AVIG.

De criteria zijn dat de acupunctuurarts:

–          voldoende werkervaring heeft op regulier en acupunctuurgebied

–          voldoende nascholing heeft gevolgd, zowel in de reguliere medische vakken als  in de acupunctuur

–          kwaliteitseisen als bv. hygiëne in de praktijk gewaarborgd zijn

 

De AVIG -acupunctuurarts is mede daardoor:

– voldoende geïnformeerd over de mogelijkheden en beperkingen van reguliere behandelingen zowel als die van acupunctuurbehandelingen

– zorgvuldig en gericht op de gezondheid en veiligheid van de patiënt.

 

Invloed gebieden medische acupunctuur

De AVIG -geregistreerde acupunctuurarts verricht medische werkzaamheden in de individuele gezondheidszorg die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon, met het doel:

 • deze persoon van een ziekte te genezen en/of
 • de gezondheidstoestand van deze persoon te verbeteren en/of
 • deze persoon voor een ziekte te behoeden

 

Welke klachten worden er behandeld?

Patiënten komen met of zonder verwijzing door de huisarts of behandelend medisch specialist naar de acupunctuurarts van de AVIG .

De klachten kunnen zeer divers zijn :

 • acute of chronische pijnklachten van verschillende oorsprong, zoals bv. tennisarm, lage rugklachten of frozen shoulder
 • langdurige klachten die lichamelijk niet verklaard kunnen worden (SOLK)
 • spijsverteringsklachten: zoals bv. maagklachten, obstipatie en diarree
 • gynaecologische klachten: zoals bv. overgangsklachten en menstruatieklachten
 • klachten van de luchtwegen als allergie en bronchitis
 • huidaandoeningen zoals eczeem en psoriasis
 • neurologische aandoeningen: migraine, gordelroos en aangezichtspijn
 • klachten die ontstaan zijn door bijwerkingen van reguliere behandelingen
 • vermoeidheidsklachten en stressklachten

Zie voor meer indicaties de WHO indicatielijst acupunctuur.

 

Medische werkzaamheden: hoe verloopt een consult?

 • het afnemen van een ziekte geschiedenis (reguliere anamnese)
 • het zo nodig uitvoeren van een regulier lichamelijk onderzoek
 • stellen van een reguliere waarschijnlijkheids diagnose
 • eventueel aanvullend inzetten van extra diagnose-methoden
 • informeren van de patiënt over de diagnose en alle mogelijke behandelopties:   reguliere en  acupunctuurbehandelingen
 • het voorstellen van een (behandel)plan voor de patiënt en in samenspraak met de patiënt
 • mits van toepassing: het behandelen van de patiënt met acupunctuur
 • het geven van leefstijl adviezen aan de patiënt
 • na gemiddeld 3-5 consulten wordt het effect van de behandeling geevalueerd

Per consult besteedt een AVIG acupunctuurarts gemiddeld 80-90% van de consulttijd aan werkzaamheden die vallen binnen de reguliere geneeskunde.

 

Informeren

De AVIG -arts zal de patiënt informeren over:

 • alle mogelijke behandelopties, de omvang en de doelen ervan of dit nu reguliere- of acupunctuurbehandelingen betreft
 • de omvang en de doelen van de onderzoeken
 • de te verwachten resultaten
 • de eventuele gevolgen en risico’s van de behandelingen

Indien de patiënt daar toestemming voor geeft, zal de AVIG-arts de huisarts of behandelend medisch specialist informeren over de waarschijnlijkheidsdiagnose en behandelingsvoorstellen.

 

Mogelijke bijwerkingen

Er zijn geen of nauwelijks bijwerkingen van acupunctuur bekend wanneer acupunctuur door een deskundige wordt toegepast.

Soms kan na de behandeling wat vermoeidheid optreden of een diepe ontspanning.

Het is fijn om daar even de tijd voor te nemen.

Ook is het raadzaam om na de behandeling genoeg water te drinken, zodat afvalstoffen kunnen worden afgevoerd.

Voor en na acupunctuur wordt alcohol ontraden. Acupunctuur op een lege maag is mogelijk niet prettig.

 

Is acupunctuur pijnlijk?

Acupunctuur wordt in het algemeen goed ervaren.

De naalden zijn heel dun. Soms kan bij het insteken van de naald een klein schokje worden gevoeld. Als de naalden zijn geplaatst, is de behandeling geheel pijnloos.

 

Besmettingsgevaar,

De acupunctuurarts maakt gebruik van wegwerpnaalden, zodat de naalden maar één keer worden gebruikt.